Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 690 - 694, året 1930 Næste 5 »
690. LORSON, PIERRE, Le roi des conteurs: Hans Christian Andersen. Études. Revue catholique d'intérêt général CCIV (jul.-sep.), pp. 579-91.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

691. MUNK, E., H. C. Andersen og Jonas Collin. Højskolebladet, sp. 385-90.
Skrevet på grundlag af nr. 64 / 613 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

692. MUNK, E., H. C. Andersen og det Collinske Hjem. Højskolebladet, sp. 865-72, 917-20. Skrevet på grundlag af nr. 64 / 613 og 382a ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

693. MÜLLER, TH. A. (medd.), Et lille utrykt Rimbrev. Tilskueren, I pp. 375-76.
Dateret 21. aug. [1867?].

(Bibliografisk kilde: HCAH A-924)

694. MÖLLER, ARTUR, Sagodiktaren som turist. Svensk turisttidning IX, pp. 71-72.
Om I Sverrig.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 690 - 694, året 1930 Næste 5 » top Top