Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 386 - 390, året 1919 Næste 5 »
386. BRANDES, GEORG, [a:] H. C. Andersen som Eventyrdigter; [b:] H. C. Andersen; [c:] H. C. Andersen. Romanerne om Geniet. I hans: Samlede Skrifter. Danmark, 2. udg., II. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. 82-116; 117-33; 134-37.
Optryk af nr. 139, 194 og 310 ovf.
387. HANSEN, HANS, H. C. Andersen. I: Th. Heltoft og Kr. Svane (udg.), Smaa Biografier fortalt for Ungdommen. H. Aschehoug & Co., København. Pp. 5-13.
2. gennemsete udg., 1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

388. HEIBERG, J. L., En Sjæl efter Døden. Udgivet med Indledning og Noter af Oskar Schlichtkrull. V. Pios Boghandel, København.
Spec. henvises til indledningen pp. 44-48.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/14)

389. Kristian Zahrtmann. En Mindebog bygget over hans egne Optegnelser og Breve fra og til ham. Samlet og udgivet af F. HENDRIKSEN. København.
Heri pp. 168-71 erindringer om HCA, især fra hans sidste leveår. [dog ingen breve] Cf. reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

390. HENRY, VICTOR, Andersen als Dichter. Sokrates. Zeitschrift für das Gymnasialwesen. N. F. VII, pp. 188-91.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 386 - 390, året 1919 Næste 5 » top Top