Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 312 - 316, året 1910 Næste 5 »
312. LEHMANN, EDV., H. C. Andersen hin primitive. I hans: Almueliv og Eventyr. V. Pio, København. Pp. 157-74.
Et foredrag fra hundredeaarsfesten, oprindelig offentliggjort 1905 (nr. 229 ovf.). - HCA omtales tillige i Almuens opdagelse, pp. 30-32, samt sporadisk i Eventyrenes vandringer og Eventyrenes moral.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

313. LEOPOLD, SVEND, H. C. Andersen. I hans: Lavrbær og Roser. Gyldendal, København. Pp. 125-38.
En novellistisk skildring af HCA's samvær med Jenny Lind i Weimar (1846).

(Bibliografisk kilde: HCAH A-729)

314. FÉLIX-FAURE-GOYAU, LUCIE, La féerie dans une ame du Nord: Andersen. La Nouvelle revue 3ième Sér. XIII, pp. 329-48.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

315. SELIGMANN, HUGO, Fini Henriques' Musik til [Balletten] 'Den lille Havfrue'. Tilskueren, I pp. 161-66.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/13)

316. Hans Christian Andersen. Børnevennen XLIV 1910-11, pp. 6-7, 14-15, 21-23, 30-31.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 312 - 316, året 1910 Næste 5 » top Top