Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1868 - 1872, året 1958 Næste 5 »
1868. MōLLER, KR. LANGDAL, Det Meisling'ske Helvede i H. C. Andersens Liv og i hans Digtning. HelsingÝr Gymnasium. SkoleŚret 1957-58, pp. 3-13.
Optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 9-18).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1869. PORTMAN, MADS, Hans Michelsen's 'Gjenganger-Poem' og H. C. Andersen. Anderseniana 2. rk. IV:2 1958-59, pp. 165-72.
Det pseudonyme poem, af P. Tetens Hald, udkom i 1831.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1870. SCHWARZENBERGER, GERHART, H. C. Andersen og Tyskland. Anderseniana 2. rk. IV:2 1958-59, pp. 173-91. Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken 7. maj 1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1871. TUXEN, HENRY, H. C. Andersen, August Bournonville og Jenny Lind. Belyst ved Breve, Dedikationer, Tilegnelser, Digte, Citater, Stambogsblade, Billeder og lignende. Anderseniana 2. rk. IV:2 1958-59, pp. 122-64. - An.: Fyns Tidende, 22. marts 1959.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1872. BILLESKOV JANSEN, F. J., Anskuelighedens Naadegave. Nogle nye Studier i H. C. Andersens Kunst. Her beskrives HCA's vidunderlige evne til at skildre anskueligt og denne evnes sammenhśng med digterens erindring om billeder, han har set. [en Pinelli-radering] Berlingske Aftenavis 3. feb.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1868 - 1872, året 1958 Næste 5 » top Top