Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 587 - 591, året 1928 Næste 5 »
587. H. C. Andersen og Collinerne. Et Nødværge. Ved IONAS COLLIN. C. A. Reitzel, København. 50 pp.
JC, søn af Jonas Collin d. y. og bror til Inga Nalbandian, har her samlet de i Dagspressen fremkomne Imødegaaelser af Fru Nalbandians Angreb (dvs.: nr. 590 ndf.): Hans Brix, H. C. Andersens Personlighed. Et Korrektiv, pp. 9-20 (Nationaltidende (morgen) 15. apr.); Hjalmar Helweg, H. C. Andersen og det Collinske Hus, pp. 21-30 (Politiken 17. apr.); Oscar Geismar, H. C. Andersen og de, der 'mishandlede' ham, pp. 31-36 (Fyns Venstreblad 21. jul.); Gerd Casse, f. Drewsen, Collinernes 'Mishandling' af H. C. Andersen, pp. 37-50 (delvis offentliggjort i Politiken 18. apr.). - Cf. nr. 590, 591, 602, 604 og 606 ndf. - Anm.: Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 15.10.1928, Hufvudstadsbladet 18.10.1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

588. JENSEN, GEORG, Gruelig meget ondt. H. C. Andersens Barndomsliv. Chr. Erichsen, København. 95 pp.
En romanagtig fremstilling, formentlig især henvendt til børn.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-60)

589. En Kvindes Kærlighed. P. L. Møller - Mathilde Leiner. Ved JULIUS CLAUSEN. Gyldendal, København.
Heri pp. 5-8 en ikke tidligere offentliggjort karakteristik, som HCA nedskrev ved efterretningen om PLM's død (1865).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

590. NALBANDIAN, INGA [f. COLLIN], H. C. Andersen og de der mishandlede ham. En Karakteristik. H. Aschehoug & Co., København. 47 pp.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 1.-2. apr. - Anm.: Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 15.10.1928, Hufvudstadsbladet 18.10.1928; J. C. [Julius Clausen], Berlingske Tidende (aften) 13. jul.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-57)

591. NALBANDIAN, INGA, H. C. Andersen og Collinerne. En Bekræftelse.H. Aschehoug & Co., København. 32 pp.
Optryk af IN's svar (Politiken 21. apr.) på Hj. Helwegs og Gerd Casses imødegåelser af nr. 590 ovf., samt af nogle anmeldelser af denne pjece.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-59)

« Foregående 5 nr. 587 - 591, året 1928 Næste 5 » top Top