Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 533 - 537, året 1926 Næste 5 »
533. OLRIK, H. G., H. C. Andersens Forsvarer i 1831. Danske Studier, pp. 167-69.
Om Ove Christian Drejer, forfatter til den under pseudonymet P. Davieno udsendte pjece Riimbrev til Knud Sjællandsfâr i Paradiis eller Gjenmæle mod dennes Angreb paa Andersen (1831).

(Bibliografisk kilde: HCAH II-34, 1958/118, 1981/315)

534. OLRIK, H. G., H. C. Andersens Odense. Verden og Vi XVI, nr. 11, pp. 12-14.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

535. RUBOW, PAUL-VICTOR, Idée et forme des contes d'Andersen. Edda XXV, pp. 210-32.
En oversættelse med få uvæsentlige ændringer af nr. 453 ovf. - Optrykt i nr. 1582 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

536. VEDEL, VALDEMAR, H. C. Andersens Eventyr i europæisk Belysning. Tilskueren, I pp. 43-56.
Foredrag holdt på Berlins Universitet i tilknytning til Preussische Staatsbibliotheks HCA-udstilling (1925). - På tysk i Deutsche Rundschau CCVIII (jul.-sep.), pp. 5-17.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-49, 2000/404)

537. Et Brev fra H. C. Andersen til Carit Etlar. Gads danske Magasin XX, p. 54.
Dateret 8. aug. 1838. [skal være 18. august 1332 /HCAC]

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/275)

« Foregående 5 nr. 533 - 537, året 1926 Næste 5 » top Top