Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 339a - 343, året 1913 Næste 5 »
339a. KNUDSEN, CHRISTIAN, Danske Digtere i det 19. Aarhundrede. P. Brandts Boghandel, Svendborg. Pp. 104-16.
dvs.: Kapitlet Hans Christian Andersen. - 2. udg., med et tillæg om faglitteraturen, 1914.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

340. KOHUT, ADOLPH, Heinrich Zeise. Der Nestor der deutschen Dichter und Schriftsteller in der Gegenwart. Walter Markgraf, Breslau. Pp. 38, 43-51, 331-35, 341-43, 345-48.
Med 3 breve fra HCA til HZ (brevene 11, 12 og 22 i nr. 2085 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/58)

341. LILLJEBJöRN, E. G., H. C. Andersen. I hans: Små litteraturbilder. Adolf Johnson & Co., Stockholm. Pp. 76-88.
Dateret K. F. U. M. 17. 2. 10; formentlig et foredrag.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

342. SALTEN [dvs.: SALZMANN], FELIX, Andersen. I hans: Gestalten und Erscheinungen. S. Fischer, Berlin. Pp. 11-18.
Optrykt 1924 (nr. 447 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

343. STEEDMAN, AMY, Hans Andersen. I hendes: When They Were Children. Stories of the Childhood of Famous Men and Women. T. C. & E. C. Jack, London and Edinburgh. pp. 196-204.
[Smst. pp. 315-23 et essay om Jenny Lind.]

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 339a - 343, året 1913 Næste 5 » top Top