Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1274 - 1277, året 1948 Næste 5 »
1274. LA COUR, TAGE, Danske H. C. Andersen Illustrationer 1845-1947. Philobiblon. Nordisk tidsskrift for bibliofili, exlibris og bogkunst II 1948- 49, pp. 5-12.
Også - med forøget billedmateriale - som separattryk (H. Hagerup, København; 14 pp.). - Anm.: Herning Avis, 28.12.1948.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1274a. LARSEN, KAJ, Lidt om danske Forfatter-Bibliografier med et Par Tilføjelser til H. C. Andersen-Bibliografierne. Philobiblon. Nordisk tidsskrift for bibliofili, exlibris og bogkunst II 1948-49, pp. 83-87.
Tilføjelser til nr. 1077 og 1233 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1275. LORENTZEN, MOGENS, H. C. Andersens Syn. Anderseniana 2. rk. I:2, pp. 168-76.
Optrykt i bogform 1950 (nr. 1339 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1276. MÜLLER, TH. A. & H. TOPSØE JENSEN (medd.), Riborgs Broder. H. C. Andersens Brevveksling med Christian Voigt. Anderseniana 2. rk. I:2, pp. 77-167.
Indledning pp. 77-95. - Artikler herom: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 30. jan. 1949; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 31. jul. og 1. aug. 1949; Hakon Müller, Fyens Stiftstidende 1. apr. 1949; Hans Brix, Berlingske Tidende, 5.3.1949.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1277. TOPSØE-JENSEN, H., H. C. Andersen og U. S. A. Tale for Jean Hersholt ved Københavnsafdelingens Møde paa Bakkehuset 25. Juni 1948. Anderseniana 2. rk. I:2, pp. 177-88. - "Den lille Pige med Svovlstikkerne - i amerikansk Version. Faren der truer berømte Forfattere, naar deres værker lægges pædagogisk til Rette for den opvoksende Ungdom. Berlingske Aftenavis, 25. Juni 1948. - Mange avisudklip i anledning af Jean Hersholts besøg i Danmark og i H.C. Andersens Hus.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1274 - 1277, året 1948 Næste 5 » top Top