Dato: 20. november 1860
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

346. Fra Henriette Collin.

[20. Nov. 1860]

Tak for Deres Brev kjere Andersen jeg gldede mig ved at see en langt bedre Stemning deri end i de tidligere og haaber paa at Vor Herre vil skjnke Dem en god og lykkelig Vinter mellem Deres Venner!

I Hotel d'Angleterre har Edvard bestilt Dem et godt Vrelse ud til Torvet og til Adresscomtoret er indle[ve]ret Billet om 2 mblerede Vrelser.

At De vil spise til Middag hos os paa Fredag er os af mere end [een] Grund kjert, frst fordi jeg deri seer en Venlighed som jeg stter Priis paa og dernst fordi ja nu kommer det and [!] paa om De ikke gaaer fra Deres Ord vi skal have Selskab! hvem det kommer til at bestaae af kan jeg ikke bestemt sige Dem, men formodentlig bliver det en Blanding af Folk De gjrne seer og Folk De ikke bryder Dem om, som hrende til de Sidste vil jeg kun nvne gamle Puggaard (ikke hans Sn) Orla Lehmann og Juliane Heger til de Frste Drewsens

De vil dog vist ikke gjre mig den Skuffelse at melde Dem et andet Sted hen kjere Andersen, men glde mig ved Deres Nrvrelse.

Alt er vel i Familien, men jeg tror at De vil finde Svigerfader forandret Fru Thoras Broder Numa Jacobsen er dd, og den Hartmanske Fest derfor udsat, af Avisen vil De ogsaa have seet at Deres gamle Vert Capitain Anholm pludselig er dd, han bliver almindelig omtalt som en srdeles rar og skikkelig Mand.

De har nu vret i et Sorgens Huus paa Holsteinborg det arme Barn har paa en voldsom Maade gjort Bekjendtskab med Smerten, men efter alt hvad jeg kan forstaae har Grev M handlet som en brav Mand, om end Skinnet er imod ham.

Alle Mine hilse Dem[;] Edvard er umaadelig oph[n]gt i Forretninger og jeg seer ham kun ved Maaltiderne og der er han saa adspredt at han sjelden hrer hvad jeg fortller og aldrig svarer naar jeg sprger!

Farvel til vi sees kjere Andersen

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost