Dato: 28. oktober 1860
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

340. Fra E. Collin.

Sndag Eftermid. d. 28 Oct. idag modtog jeg Deres Brev af 26de og stter mig strax til Bordet, for at om muligt endnu nogle Ord fra mig kunne naae Dem i Dresden. Jeg veed jo ikke andet at sige Dem, end hvad De kan sige Dem selv i Anl. af den rgerlige Historie, men De vil dog nok hre en Bekrftelse fra mig paa, at De havde Grund til at rgre Dem derover. Ja tilvisse. Det der har paafrt Dem denne Sag, er vel neppe beregnet Ondskab, men Dumhed, Sladder og disses Beslgtede. Lorck har altid vret et Pjankehoved, og jeg troer ikke om ham, at han kunde lave denne Historie om Dem. Den er igjennem flere Hnder blevet bearbeidet. Sagen med Lorck, som skal og maa oplyses, hvis De forvrigt nogensinde meer skal have noget med den Mand at gjre, kan vente; at De strax har skrevet den Fornrmede til, er fuldkom[me]nt i sin Orden, men dermed maa han ogsaa vre tilfreds. Men naar De efter dette endnu fler Dem saa afficeret, saa er det paa Tiden at De vender hjem, hvor De ikke feteres i store Dimensioner men holdes hjerteligt af. De trnger kort sagt til et Hjem, som man dog ikke finder selv mellem de gjestfrieste Vgge i et fremmed Land. Gleb adscriptus eller hjemstavnsbundet er ethvert tnkende Menneske dog i sin inderste Natur; Cosmopoliter og Vagabonder have ingen menneskelig Sjel.

Den omhandlede Livslede er et Phnomen, som vel Enhver kjender, men den er i Deres Alder sjeldnere; jeg har havt den, og i de usleste Anledninger, og veed at der er kun det Middel, som De nvner, mod Djevelens Anstrngelser. Ja er det ikke forfrdeligt, hvor ieblikkeligt han er tilstede, hvor et Menneske er ifrd med at tabe sit moralske Mod og sin Modstandskraft mod ham! Men nok herom; kom bare. Det er det Bedste for Dem. Der er ingen Tid til at skrive meer, jeg maa paa Posthuset. Opgiv Flensborg og gaae directe over Kiel.

Deres

28/10 60

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost