Dato: 30. december 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

319. Til E. Collin.

Basnæs ved Skjelskjør den 30 Dec 1859.

Kjære Ven!

Iaftes modtog jeg Deres Brev og strax satte jeg mig hen at skrive Sangen til den sjette Januar, tilmorgen har jeg taget en Afskrift af den, som her sendes Dem, De og Deres Broder sørger vel for nogle afskrevne Exemplarer. Fra Deres Svoger Drevsen fik jeg et rigtigt hjerteligt velsignet Brev i for­gaars, i det Hele har jeg denne Gang, herude, faaet mange rare Breve, meest fremkaldte ved mine sidste Eventyr og Historier. Redacteuren af Hjørring Avis sendte mig et særdeles smukt Digt til Tak for Klit-Historien. Digtet havde været hos Ploug, men var ikke blevet optaget i »Fædrelandet«, skrev Forfatteren; ogsaa Hauch har sendt mig en smuk Tak for, som han udtrykker sig, »den faste Tro paa det Evige hisset!«–ellers var hans Brev Udtrykket af en lidende mismodig Stemning. »Lethefloden er den deiligste Flod'ndash;jo ældre jeg bliver, desmere forelsker jeg mig i den!«–denne hans Yttring gaaer jeg aldeles ikke ind paa, nei leve, leve, selv om jeg skal lide lidt! Glemsel er at synke til Intet og det vil ikke engang hvad Ondt er, det bliver som den mørke Sky hvorpaa Skjønheds Buen straaler endnu dei­ligere!–Dette mit Brev faaer De paa Aarets sidste Dag, og det er mig derfor ret en Trang her ligesom at række Dem Haanden og sige inderlig hjer­telig Tak for al Deres Deeltagelse, Venskab og Broder-Sind mod mig i Aarets løb. Bring Deres Kone og Børn min kjærligste Hilsen.–Gjerne vilde jeg have bragt fra Haanden i det gamle Aar Tilladelsen til at bære Ordenen, men jeg seer af Deres Brev at der maa være en heel Deel Omstændigheder derved. De tre udenlandske Ordener jeg tidligere har faaet; kom Tilladelsen til uden at søge med stemplet Papir, end sige afgive mine Udnævnelses Papirer, disse vilde jeg ikke heller gjerne sende til Ministeriet og ikke faae dem tilbage; behøves virkelig alt dette? Hartmann sagde mig at da han fik den svenske Orden skrev han simpelt til Cultusministeren at han havde erholdt den og bad ham udvirke Tilladelsen for sig391 til at bære den, kan der ikke gjøres det samme for mig, min bayriske Udnæv­nelse lyder iøvrigt saaledes:

Maximilian II.
von Gottes Gnaden König von Bayern
Pfalsgraf bey Rhein,
Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben etc. etc.
Wir haben uns bewogen gefunden J. Chr. Andersen in Kopenhagen, in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen im Gebiete der Kunst, zum Mitgliede Unseren Maximilian Ordens für Wissenschaft und Kunst zu ernennen, worüber Wir demselben gegenwärtige von Uns eigenhendig vollzogene und mit Unserem geheimen Canzlei Insiegel bedruckte Urkunde, nebst den Ordens Insignien zustellen lassen.
München den 18 November 1859
Max Frhr: v: Schrenck
auf königlich allerhöchsten Befehl
der General Secretair
Mayer.
Dekret für
J. Chr. Andersen in Kopenhagen diesen Ernennung zum Mitglied des königlichen Maximilians Ordens für Wissenschaft und Kunst betreffend.

Vil ikke en Afskrift, som her, være nok? Plages De ikke for meget, da vær saa venlig at bringe det istand. Nu Gud glæde og velsigne Dem og Deres Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost