Dato: 30. december 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

319. Til E. Collin.

Basns ved Skjelskjr den 30 Dec 1859.

Kjre Ven!

Iaftes modtog jeg Deres Brev og strax satte jeg mig hen at skrive Sangen til den sjette Januar, tilmorgen har jeg taget en Afskrift af den, som her sendes Dem, De og Deres Broder srger vel for nogle afskrevne Exemplarer. Fra Deres Svoger Drevsen fik jeg et rigtigt hjerteligt velsignet Brev i forgaars, i det Hele har jeg denne Gang, herude, faaet mange rare Breve, meest fremkaldte ved mine sidste Eventyr og Historier. Redacteuren af Hjrring Avis sendte mig et srdeles smukt Digt til Tak for Klit-Historien. Digtet havde vret hos Ploug, men var ikke blevet optaget i Fdrelandet, skrev Forfatteren; ogsaa Hauch har sendt mig en smuk Tak for, som han udtrykker sig, den faste Tro paa det Evige hisset!–ellers var hans Brev Udtrykket af en lidende mismodig Stemning. Lethefloden er den deiligste Flod'ndash;jo ldre jeg bliver, desmere forelsker jeg mig i den!–denne hans Yttring gaaer jeg aldeles ikke ind paa, nei leve, leve, selv om jeg skal lide lidt! Glemsel er at synke til Intet og det vil ikke engang hvad Ondt er, det bliver som den mrke Sky hvorpaa Skjnheds Buen straaler endnu deiligere!–Dette mit Brev faaer De paa Aarets sidste Dag, og det er mig derfor ret en Trang her ligesom at rkke Dem Haanden og sige inderlig hjertelig Tak for al Deres Deeltagelse, Venskab og Broder-Sind mod mig i Aarets lb. Bring Deres Kone og Brn min kjrligste Hilsen.–Gjerne vilde jeg have bragt fra Haanden i det gamle Aar Tilladelsen til at bre Ordenen, men jeg seer af Deres Brev at der maa vre en heel Deel Omstndigheder derved. De tre udenlandske Ordener jeg tidligere har faaet; kom Tilladelsen til uden at sge med stemplet Papir, end sige afgive mine Udnvnelses Papirer, disse vilde jeg ikke heller gjerne sende til Ministeriet og ikke faae dem tilbage; behves virkelig alt dette? Hartmann sagde mig at da han fik den svenske Orden skrev han simpelt til Cultusministeren at han havde erholdt den og bad ham udvirke Tilladelsen for sig391 til at bre den, kan der ikke gjres det samme for mig, min bayriske Udnvnelse lyder ivrigt saaledes:

Maximilian II.
von Gottes Gnaden Knig von Bayern
Pfalsgraf bey Rhein,
Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben etc. etc.
Wir haben uns bewogen gefunden J. Chr. Andersen in Kopenhagen, in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen im Gebiete der Kunst, zum Mitgliede Unseren Maximilian Ordens fr Wissenschaft und Kunst zu ernennen, worber Wir demselben gegenwrtige von Uns eigenhendig vollzogene und mit Unserem geheimen Canzlei Insiegel bedruckte Urkunde, nebst den Ordens Insignien zustellen lassen.
Mnchen den 18 November 1859
Max Frhr: v: Schrenck
auf kniglich allerhchsten Befehl
der General Secretair
Mayer.
Dekret fr
J. Chr. Andersen in Kopenhagen diesen Ernennung zum Mitglied des kniglichen Maximilians Ordens fr Wissenschaft und Kunst betreffend.

Vil ikke en Afskrift, som her, vre nok? Plages De ikke for meget, da vr saa venlig at bringe det istand. Nu Gud glde og velsigne Dem og Deres Hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost