Dato: 10. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Marryat
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør den 10 Juni 1859.

Kjære Frøken Marryatt!

Lidt over otte Dage har jeg allerede været her paa Landet hos kjære Venner i en smuk Natur ved Store Belt. Basnæs er en nybygt Gaard, men reist i gammel Stiil med Taarne og Voldgrave; her boer Enken Fru Scavenius, født Comtesse Moltke. Af det venlige Brev De sendte mig seer jeg at De og Deres Forældre, den 16 Juni, gaaer til Horsens og derpaa videre i Jylland; jeg har allerede skrevet til Hr Drewsen paa Silkeborg at De kom til denne, Danmarks yngste By og jeg er for­visset om at han vil glæde sig ved at vise Dem sin rige Virksomhed; Naturen er særdeles skjøn og nu hvad Hotel angaar da troer jeg at »Hotel Silkeborg« er bedst at anbefale. Maaske møder jeg Dem i Tysk­land; jeg reiser omtrent den 20 Juni til Silkeborg og derfra videre til Vesterhavet, gaaer op til Børglum-kloster nær ved Skagen, jeg har endnu ikke besøgt disse Egne og tænker at jeg mellem Klitterne skal finde digteriske Skatte eller i det mindste Stemninger til at hæve disse. Vil De, ædle Frøken bringe Deres Forældre, ligesom ogsaa Miss Robertson, min hjertelige og ærbødige Hilsen og jeg vil være glad ved at vide at De maaskee Alle venligt vil erindre

Deres ærbødige hengivne

Til Frøken Ida Marryat.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus