Dato: 23. juni 1835
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 52. Fra Henriette Wulff. Florents d 23d Juni 1835.

Jeg kan ikke forlade Italien uden at bringe Dem endnu en Hilsen herfra kjre Andersen; og for allerede i Forvejen, uden at kjende den, takke Dem for Deres Roman og hvad Smukt De deri har sagt om dette kjre skjnne Land. Begriber De hvor jeg er lngselsfuld efter at lse den Bog? jeg haaber at Christian har den ombord, jeg skal da trste mig ved den, naar jeg har sagt Farvel til Italien. Tak for Deres Brev med Chr: jeg fik i Gaar, da nogle af Officererne kom hertil,794 Chr kommer paa Lverdag. Da De som en trofast Broder tager Deel i mit Vel og Vee, vil De have gldet Dem over at jeg har siden Februar kundet nyde og tage Deel i Alt, Rom blev mig Dag for Dag kjrere, og med bldende Hjerte rev jeg mig Ls fra det Opholdsted hvor jeg har vret saa lykkelig og hvortil jeg er bundet ved saa mange mange kjre Errindringer. Siden d 8de er vi her i Florents, som unter uns gesagt ikke gefaller mig synderligt, Grunden og mere tales vi ved om muntlig, som om saa meget, ja det forekommer mig, som blev jeg aldrig frdig med at passiare med Dem om Alt hvad der er hndet os Begge i den Tid vi ikke have seetes, men nu er det ogsaa [2 A]ar siden, ikke sandt? Ved Gallerierne her har jeg min Trst og min Glde kan De begribe; Bttcher795 er her og det more mig at hre hans Mening om Adskilligt, han bad Dem meget at hilse og vilde skrive, hvis han nu ikke kom saa snart i egen hje Person. Farvel kjre Andersen snart sees vi, nu lnges jeg meget efter at vre hjemme, siden jeg har forladt Italien, thi for mig hrte Alt op med Rom!! her er Tyskland synes mig. Lad mig see De ret venligen tager mod Deres

uforandrede Sster .

[I Marginen ] Peter hilser Dem, og jeg beder Dem hilse Collins, Frue

Lesse og Ludvig Mller. [Paa Foden af Brevet ] En romersk Oblat, som jeg har faaet af en meget elskvrdig og smuk Romerinde. [Oblaten aftaget af Brevet ].

[Udskrift ] Til Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost