Dato: April 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Adelbert von Chamisso
Sprog: dansk.

Kjøb: April 1835.

Kjære Professor!

Her sender jeg Dem min italienske Søn; han taler det tydske Sprog saa Deres Familie ogsaa kunde forstaae ham. - De vil see hvorledes jeg elsker Italien, hvorledes jeg har inddrukket den varme Luft og de deilige brogede Billeder. O var jeg dog der! I Norden er [overstr: det] slet ikke mit Hjem. Jeg længes efter den blaae Himmel, de smukke Mennesker, Marmorguderne og al den Herlighed og Skjønhed jeg har forladt.

Gid man nu i det store Tydskland maa blive opmærksom paa min Bog og jeg maa fortjene den Opmærksomhed. At Kruse indfører mig som Roman Digter er vistnok meget anbefalende; De har jo tidligere oversat nogle af mine lyriske Digte, saa der er jo alt gjort en Deel for mig. - At jeg sætter saa Meget i at blive kjendt udenfor det lille Danmark, er vist ikke at dadle hos mig. Honoraret man faaer er høist ubetydeligt (saaledes har jeg for den danske Original faaet 22 Louisdorer og det kaldes godt betalt); man maa altsaa glæde sig ved Æren og see at gribe den ved / Vingerne; faaer Blomsten ikke Pleie maa den dog have Solskin. Lad mig skriftligt høre fra Dem, naar De har læst Bogen, og siig mig hvorledes den behager Dem. Send Brevet med mit Navn til en eller anden dansk Boghandler, saa kommer det sikkert i mine Hænder. - Deres Bryst var ikke godt, da jeg forlod Dem sidst; gid De hele denne Vinter maa have følt Dem bedre, saa er det Onde reent forbi, naar Sommeren kommer. Den kjære, varme Sommer! Ogsaa jeg længes efter den.

Siden jeg kom hjem har jeg fuldendt Romanen Improvisatoren, som jeg alt begyndte paa i Rom, dernæst digtet et lille Drama med Chor: "Liden Kirsten". Det er antaget til Opførelse. Dernæst har jeg skrevet: Eventyr for Børn, der for Øieblikket er hos Bogtrykkeren. Jeg troer i disse ret eiendommeligt at have udtalt det Barnlige. Nu skriver jeg en Novelle: "Skiftingen"; det bliver en Antipode til "Improvisatoren"; hvad denne meest udtaler: Lys og Varme, bliver i hiin Skygge og Kulde. Scenen er i Norden og i Middelalderen; denne Vinters kolde, klamme Taage / afspeiler sig i hele Billedet. - Glæd mig snart med et Brev, naar De har læst min Bog.

Altid er jeg af Hjertet Deres meget hengivne.

H.C. Andersen

[Udskrift:]

Dem Professor

Adalbert von Chamisso in Berlin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 360-63)