Dato: April 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Adelbert von Chamisso
Sprog: dansk.

Kjb: April 1835.

Kjre Professor!

Her sender jeg Dem min italienske Sn; han taler det tydske Sprog saa Deres Familie ogsaa kunde forstaae ham. - De vil see hvorledes jeg elsker Italien, hvorledes jeg har inddrukket den varme Luft og de deilige brogede Billeder. O var jeg dog der! I Norden er [overstr: det] slet ikke mit Hjem. Jeg lnges efter den blaae Himmel, de smukke Mennesker, Marmorguderne og al den Herlighed og Skjnhed jeg har forladt.

Gid man nu i det store Tydskland maa blive opmrksom paa min Bog og jeg maa fortjene den Opmrksomhed. At Kruse indfrer mig som Roman Digter er vistnok meget anbefalende; De har jo tidligere oversat nogle af mine lyriske Digte, saa der er jo alt gjort en Deel for mig. - At jeg stter saa Meget i at blive kjendt udenfor det lille Danmark, er vist ikke at dadle hos mig. Honoraret man faaer er hist ubetydeligt (saaledes har jeg for den danske Original faaet 22 Louisdorer og det kaldes godt betalt); man maa altsaa glde sig ved ren og see at gribe den ved / Vingerne; faaer Blomsten ikke Pleie maa den dog have Solskin. Lad mig skriftligt hre fra Dem, naar De har lst Bogen, og siig mig hvorledes den behager Dem. Send Brevet med mit Navn til en eller anden dansk Boghandler, saa kommer det sikkert i mine Hnder. - Deres Bryst var ikke godt, da jeg forlod Dem sidst; gid De hele denne Vinter maa have flt Dem bedre, saa er det Onde reent forbi, naar Sommeren kommer. Den kjre, varme Sommer! Ogsaa jeg lnges efter den.

Siden jeg kom hjem har jeg fuldendt Romanen Improvisatoren, som jeg alt begyndte paa i Rom, dernst digtet et lille Drama med Chor: "Liden Kirsten". Det er antaget til Opfrelse. Dernst har jeg skrevet: Eventyr for Brn, der for ieblikket er hos Bogtrykkeren. Jeg troer i disse ret eiendommeligt at have udtalt det Barnlige. Nu skriver jeg en Novelle: "Skiftingen"; det bliver en Antipode til "Improvisatoren"; hvad denne meest udtaler: Lys og Varme, bliver i hiin Skygge og Kulde. Scenen er i Norden og i Middelalderen; denne Vinters kolde, klamme Taage / afspeiler sig i hele Billedet. - Gld mig snart med et Brev, naar De har lst min Bog.

Altid er jeg af Hjertet Deres meget hengivne.

H.C. Andersen

[Udskrift:]

Dem Professor

Adalbert von Chamisso in Berlin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 360-63)