Dato: 11. juni 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Higham, Kent 11 Juni 1857.

Kjre Fru Scavenius !

Mit Sind var saa forunderligt nedtrykt da jeg denne Gang forlod Danmark, jeg trngte egentligt til at kunne eensom sidde i en Vogn, rullet ind i mig selv, og derfor var jeg vistnok saa lidt livlig talende, ja, jeg maa vel tilstaae det, saa lidt "elskvrdig", da De med en Deel af Huus-Kredsen var saa deeltagende at flge mig til Korsr, dog jeg er rolig for at De ikke vil vre vred paa mig far denne ikke skjulte Stemning, og jeg nsker at den maa vre forstaaet og baaret over med af de Andre, som den er af Dem. Dette Humeur har imidlertid fulgt mig til Achen, det var desuden saa varmt, at jeg legemlig leed, Dg kunne ikke gjre saa lange Jernbanefarter som jeg vilde; deri nste Morgen da jeg kom til Kiel gik jeg strax videre, men naaede ikke Hanover, derimod den lille kjedelige, ikke rare By Uelzen, nste Dag gik jeg til Hann[over], derpaa til Kln, saa til Achen og Brssel, altid kun overnattet, i gaar kom jeg til Calais hvor jeg som en Hilsen fra Hjemmet, fik det frste Brev ude fra, det De har vret saa venlig at sende efter mig, det var fra Fru Drevsen paa Silkeborg. I Nat Klokken to maatte jeg op og ombord, hvor jeg snart blev syg, men / var derpaa i Dover fr Klokken fem, foer saa snarest til London og uden at blive der gik jeg strax videre paa Nord-Kent Banen her til Higham, en meget lille Station, med tre, fire Huse kun, men mit Brev var naaet Dickens, en Mand stod paa Udkig efter mig og i en halv Times Tid naaede jeg fra Higham her hen til Dickens Huus, en ganske deilig Villa, ikke stor, men med al comfort, med deilige Grsplainer, Laurbrtrer og Blomster; fra mit Vindue kan jeg see ned mod Temsen der vrimler med Fartier, Kukkeren hrer jeg et [i et] vk raabe sit "Leve!" her er meget landligt og temmelig eensomt. Jeg blev modtaget saa hjerteligt af Dickens og hans Kone; Jeg finder hende denne Gang endogsaa meget smuk, det er underligt det Indtryk gjorde hun slet ikke sidst, de to Dttres Navne er Mary og Kate, her er fire Snner hjemme og to studere i Bologne, rigt og smagfuldt synes Alt her i Huset og den hele Kreds gjr et hjemlig godt Indtryk, Dickens forstaaer jeg bedst naar han taler og altid veed han at finde min Tanke naar Ordene mangle mig, han paastaaer at jeg snart skal tale Engelsk fuldkomment, kan jeg bare naae det halvt! - Det er ellers meget koldt Veir, / jeg fryser, dog det er vel for en Deel Reisen i den meget tidlige Morgen, eller rettere Nat der er Skyld heri. - Dette Brev skrives den frste Dag jeg er her, men fr imorgen kommer det ikke afsted, vi boe langt fra en Post-Station og da jeg troer at det derfra lettere finder til Danmark end at lgges indeni et til Kjbenhavn, gjr det denne Omvei. Paa Mandag gives i London en af de strste Concerter, som der er givne, det skal vre vanskeligt at faae Billet, men jeg er alt indbuden med Fru Dickens og skal om Aftenen i Theatret see Ristori. Naar jeg ellers kommer til London for at blive der, er ikke bestemt, jeg vil helst vre paa Landet, undgaae Byen og de store Selskaber derinde; glder De mig med Brev medens jeg er i England da vil De stte under mit Navn

"to the care of Carles Dickens

GadS Hill Place

Higham

by Rochester

Kent,

England.

Og nu lev hjertelig vel! Hils Luzia og Otto, ligesom ogsaa Frknerne Schumacher, Ltzau, Dounloup og Brandes, og tnk venlig paa Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Deres Naade

Fru Scavenius paa Basns.

[udskrift:] Til Fru Scavenius fdt Comtesse Moltke paa Basns ved Skjelskjr.

Tekst fra: Solveig Brunholm (lp 212, billed 6552-55)