Dato: 6. april 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6 April 1857.

Kjre Fru Scavenius!

Tak for Besrgelsen af det smukke Tppe fra Fru Serre, og Tak, fordi De og Brnene saa venligt erindrede min 2 April, og at De selv skrev samme Dag, dernst endnu engang Tak til Dem og den kjre Otto, at de saae op til mig, da de vare i Byen; jeg vilde nske, at Besget havde vret i disse Dage; thi for ieblikket er min lille Stue som en Have: over 20 blomstrende Urtepotter prange der; jeg fik paa min Fdselsdag ikke frre end otte Potter med Camelier, Roser & fra Kammerherreinde Neergaard, een Camelia havde 7 udsprungne Blomster og fire store Knoppe; jeg fik samme Dag en Mngde syede Sager, meest fra mig ubekjendte Damer, men hvad der srlig rrte mig, idet jeg deraf seer at jeg som Digter er lst og yndet / af Folket: tidlig paa Morgenen kom min Skrdder, der, som jeg, er fdt i Odense, og siger at han er saa glad ved at et Byesbarn, som jeg er blevet saa bekjendt; den gode Mand vilde bringe mig en Present og tnk, saa kommer han med en ny, hvid atlaskes Vest. Lidt efter traadte ind i Stuen en reenlig, fattigtkldt Mand; han vilde ogsaa gratulere; han var Snedker, boede ude paa en af Broerne havde aldrig talt med mig fr, men han og hans Kone, sagde han, havde de sidste Aaringer altid celebreret min Fdselsdag og den Dag hjemme faaet Chocolade; det var isr Eventyr-Comedien "Ole Lukie", der havde gldet dem saa meget; nu kom han for at udbede sig om han i Anledning af den anden April turde opkalde sin nyfdte Sn: Hans Christian Andersen. Det rrte mig; thi sandelig det er grumme Meget for slige Folk saaledes at klde sig paa, forlade deres Vrksted og gaae op til en Fremmet. - Etatsraad Thiele bragte mig et smukt Billede, tegnet af Ernst Meyer, Madam Rosenkilde kom selv med en stor / Bouquet Blomster; det var virkeligt ganske festligt for mig! Middagen tilbragte jeg hos Collins.

Udstillingen har jeg et Par Gange besgt; der tiltaler mig isr af Gertner et usselt Bondehus, hvor en Pige viser sig med et Fiskegarn. Sonnes Bataille Stykke rrer, der er en deilig Tone over det! Fru Jerichaus David vilde jeg gjerne synes om; thi jeg glder mig ellers altid ved, hvad hun giver os; men David synes mig er som han havde en Krykke og var lige ved at bumpe om, Exners Amagerstykke er det nok Mode at vre henrykt over; jeg er det ikke! det bliver tilsidst Maneer altid at mde med de samme Amagerfolk i forskjellige Stillinger; tt ved hnger et smukt Skovstykke af Skovgaard; mindre heldig synes mig om et andet af ham med nogle Brn og en Hund paa en Skovvei, som jeg ikke har seet i Naturen. - Paa Sndag otte Dage trder Fru Heiberg op i "Ninon", det er nu i visse Kredse Dagens betydeligste Thema. /

Omtrent to Gange om Ugen lser jeg for Deres Hr. Broder, vi ere nu midt i tredie Deel af Romanen, den synes at behage ham og hans Frue. Den 28 Mai er det Ingemanns Fdselsdag, jeg har lseligt tnkt paa at komme til ham paa denne Dag og da strax efter at flyve til Basns en otte Dages Tid fr Reisen til Udlandet; efter Hjemkomsten vil De jo nok forunde mig at jeg udstrkker Besget noget lngere; dog jeg tillader mig nrmere at skrive herom, da jeg endnu ikke veed min Reiseplan. - Den 20 Mai udkommer min Roman. Idag til Middag hos Etatsraad Thiele, et Middagsgilde for Skuespillerne, som srligt have interesseret sig for "Thyre Bolxe"; der kommer Hedt, Nielsen, Wiehe og Phister; jeg skal vre med. Paa Onsdag gjr Hedt et stort Selskab paa 65 Personer af hans Venner og Veninder, det skal staae paa Skydebanen, og jeg skal senere fortlle Dem herom, det bliver vist morsomt. -

Hils den kjre Otto, Luzia, Frknerne Schumacher, Dunlouop, Fabricius &&, og tnk venligt paa

Deres Naades taknemlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 210, billed 6545-49)