Dato: 9. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

I verste venstre hjrne et relieftryk med laurbrkrans omkring ordet BATH (formentlig hotel).

Maxen ved Dresden den 9 Juli 1856.

Kjre velsignede fru Kock!

Saa underlig dybt bedrvet skriver jeg Dem til! dette ieblik, i denne Morgenstund kom Deres Brev, jeg har lst det og atter lst det, som en Syg kan lse Sligt, thi nu snart fjorten Dage har jeg vret i Feber, men kun forkjlelses Feber! jeg havde frygtet, jeg havde tydeligt tnkt mig det Muelige, Sster-Jette seer jeg nu aldrig mere her paa denne Jord, men Broderen, Christian nei, det foresvvede mig ikke! - han har givet sig hen for sin Sster, hende han levede for, offrede med kjrlig lykkelig Sjl Alt, hvad end ogsaa Folk sagde! hvor magels god var han, saa opoffrende som Ingen. Den Godes Ln maa vre hans! den Bevidsthed som Dden kunde opfylde ham med maa have vret Salighed! - jeg seer op til ham i hans uopnaaelige Opoffrelse! [/] Ham altsaa see vi aldrig her mere! I den ny Verden, langt fra os er hans Legeme jordet! - og nu Sster-Jette! hvilken Smerte, hvilken Prvelse, hun, alene, og nedkuet i Sind og Sjl, alene hiin Side Havet - var hun dog her-! og er De i Danmark naar hun kommer - De er jo i Norge, der havde jeg troet De var, derfor har jeg ikke sendt Brev, jeg flte mig syg, havde ikke Sind for at skrive og beregnede ogsaa at gik mine Breve fra Danmark op til Norge, vilde de derfra ikke mde Deres Sster andensteds end i Danmark selv i det hun kom tilbage. - Lad mig straks vide naar hun kommer, lad mig erfare hvilken Dag det var han forlod os, naar Sen gav ham Indvielsen til sin Dd! Deres Broder Peter er ogsaa dbt bedrvet, hils ham fra mig! hils dem Alle, saa kjrligt, saa inderligt. Gud holde sin Haand over Deres Mand, styrke og give ham mer Sundhed. - jeg kan i Dag ikke skrive [/] mere, selv er jeg [overstr: ogsaa] lidende [overstreget ord] paa Lagenet, det er Koldt, som om Efteraaret, jeg er trt og bedrvet! Gud velsigne Dem og bliv mig altid venlig og god!

Deres broderligt sindede

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus