Dato: 6. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden den 6 Juli 1856.

Kjre, velsignede Fru Koch!

Saa inderligt bedrvet skriver jeg Dem til! I dette ieblik, i denne I; Morgenstund kom Deres Brev; jeg har lst det og atter lst det, som en Syg kan lse Sligt; thi nu snart fjorten Dage har jeg vret i Feber, men kun Forklelses- Feber. Jeg havde tydeligt tnkt mig det Muelige: Sster Jette seer jeg nu aldrig mere her paa denne Jord; men Broderen Christian - nei, det foresvvede mig rigtignok ikke. Han har givet sig hen for sin Sster, hende, han levede for, offerede Alt, hvad end Folk ogsaa sagde. Hvor magels god var han, saa opofrende som Ingen! Den Godes Ln maa vre hans! Den Bevidsthed, som Dden kunde fylde ham med, maa have vret Salighed. Jeg seer op til ham i hans uopnaaelige Opoffrelse. Ham altsaa see vi aldrig her mere; i den nye Verden, langt fra os, er hans Legeme Jordet. Og nu Sster Jette! Hvilken Smerte, hvilken Prvelse! Hun, alene og nedkuet i Sind og Sjl paa hiin Side Havet! Var hun dog her! Og er De i Danmark, naar hun kommer? De er jo i Norge; der havde jeg troet, De allerede var, derfor har jeg ikke sendt Brev: jeg flte mig syg, havde ikke Sind for at skrive og beregnede ogsaa, at gik mine Breve fra Danmark op til Norge, vilde De derfra ikke mde Deres Sster andensteds end i Danmark selv, idet hun kom tilbage. Lad mig strax vide, naar hun kommer; lad mig erfare, hvilken Dag det var, han forlod os, og naar Sen gav ham Indvielsen til hans Dd. Deres Broder Peter er ogsaa dybt bedrvet; hils ham fra mig! Hils dem Alle saa kjrligt, saa inderligt! Gud holde sin Haand over Deres Mand, styrke ham og give ham mere Sundhed! - Jeg kan idag ikke skrive Mere, selv er jeg lidende, ogsaa paa Legemet; det er koldt som om Efteraaret; jeg er trt og bedrvet. Gud velsigne Dem, og blive mig altid venlig og god!

Deres broderligt sindede

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost