Dato: 1. juni 1856
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 1/6 1856.

Kjre Professor Andersen!

Kun fleere Dages Upasselighed kunde forhindre mig fra ikke frend i Dag at gjentage min erkjendtligste, hjerteligste Tak for den Glde, rige Nydelse og det aandige Soelskind hvormed De forskjnnede mit kjre Hjem.

I samme Grad som jeg fler hvor ufuldkomment jeg forstaaer at udtale Dem min Tak, glder jeg mig ved Haabet at Deres kjrlige Gemyt fler hvormeget vi Alle holde af Dem og hvor stor Priis vi stte paa det givne Lfte om Gud vil at vende her tilbage. Ogsaa Tak for de skrevne Ord fra Sor og for det: at De var blevet hjemme i vores Kreds. For min Husbond var det et stort Savn ikke at vre herhjemme i de Dage, men som sagt nst Guds Hjelp haaber Store og Smaa inden Aaret skilter endnu engang at turde byde Dem Velkommen i en oprigtig hengiven, lille Venne- og Beundrer Kreds paa Holsteinborg. Det maa ofte ringe for Deres Oren naar vi tale om Dem og lse i Deres Bger. Selv min Svigermoder lser nu Deres Eventyr. Siden De forlod os har hun til hver Blomst hun har bragt mig fra Haven, knytted en Tanke om vores kjre, gode Andersen, og derved er hver Blomst blevet mig en Bouquet! Brnene vil aldrig glemme Deres magelse Venlighed, jeg Deres Overbrenhed og haaber at Herren bnhre Deres sidste Gud velsigne Dem hvilket lyder saa velsignet i min Erindring. Bedstemoder takker saa meget for Deres kjre Brev og sender en Hilsen med Brnenes de Tusinde. Jeg haaber De udstter Deres Reise ind til Byen, saalnge Veiret er som i Dag og at De maa vre fuldkommen vel. Gud glde Dem som De glder Andre kjre Professor! dette nsker og beder

Deres taknemmelig hengivne

Mimi Holstein.

Bitte send en lille Brevdue fra Tydskland, som paa Veien herhjem ogsaa titter ind paa Holsteinborg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost