Dato: 26. maj 1856
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

282. Fra E. Collin.

Min kjre Andersen. Da jeg af Deres Brev til Fader seer, at De modtager Breve i Sor og at et Brev vil glde Dem, saa seer jeg ikke, hvorfor jeg ikke dertil skal benytte en Sndag Aften og dens otium. Grunden, hvorfor jeg ikke skriver dette Brev fra Altona, er, at jeg ikke, som De antager, er reist derhen endnu. Derimod kunde Skjebnen vel fie det saa, at jeg reiste netop kort fr Deres Hjemkomst; men der skal ikke vre noget til Hinder for, at De kan faae de behvende Penge, hvad enten De taler derom med Fader eller med Jette. Dersom det Veir, De har havt paa denne Reise, er det samme som det, vi have havt her, saa har det vret daarligt, koldt og fugtigt. Pintsen skulde min Familie have brugt som en af dette Aars faa landlige Glder, da vi ellers blive i Staden; men den Glde blev os forstyrret ved den srgelige Hndelse paa Rungsted med den unge Moltke, (Sn af Dickens's Overstter), hvis Jette ikke har fortalt det, var Sagen i Korthed: han spadserede med os, ved et ubegribeligt ringe Spring brkkede han Benet, fik Stivkrampe og dde. Det er faa kolde Ord, som beskrive en Hverdagsbegivenhed, men dertil slutter sig en Families uhyre Smerte, to Forldres Opgivelse af de stolte og glade Forhaabninger, der knyttede sig til deres eneste haabefulde Sn.

Jeg har iaften vret ude hos Fader, som havde det meget godt som sdvanlig; Louise og Ingeborg vare der, og de loe meget, som sdvanlig, isr over et Udtryk, som jeg fortalte dem om en Grnkone, der vilde gifte sig; hun var Enke og sagde, at hun havde levet i 8 Aar med sin frste Mand uden Resultat.

Jeg hrte da Rungs nye Operette, Annunziatas Fest. Da Musiken ikke er af Herz, har Berling havt Mod til at udtale sig imod den. Jeg er nu ikke strk i strax at capere en Musik, saaledes at jeg frste Gang bedmmer den; jeg troer imidlertid, at der er endeel Smukt i den; men der sad en Hvalp ved Siden af mig, som strax var paa det Rene med sin Dom, og som hyssede strkt.

Jonas har tilbragt en meget glad Ferie paa Lerchenborg; han medbringer derfra g og andet naturhistorisk Udbytte,–Capitain Sommer er retourneret fra Vestindien og har ogsaa beriget hans Samling.

Forresten har jeg ikke noget at sige Dem, men kun at bringe en kjrlig Hilsen fra Mine og fra

Deres

26. Maii 1856.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost