Dato: 7. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7 April 1856

Kjre naadige Frue!

"Hjemvee" er en Fornemmelse som Mange kjende og lide af, jeg derimod har en Smerte, der mindre kjendes og dens Navn er "Udvee"; naar Sneen smleter, Storken kommer og de frste Dampskibe jage afsted da har jeg denne piinlige Reiseuro. Den anden April, min Fdselsdag, leed jeg iaar formeligt heraf; Eftermiddagen forud var to af mine Venner reiste til Italien og da jeg om Morgene saae efter Vind og Veir og dette viiste sig i nsten Sommerdeilighed blev jeg bld om Hjertet og lngtes efter Bjergene og efter Sydens Deilighed. - Op ad Dagen kom per Telegraph fra Venner i Dresden, en Hilsen, sendt herhid i henved fire Timer, den drog ogsaa Tankerne ud ad, senere forvandledes min lille Stue komplet til en Blomsterhave, kjbenhavnske Venner og Veninder gave mig et heelt Foraar, jeg fik de deiligste Thee- og Provinds Roser, gule Roser, Sommervxter, ja det er en heel Rigdom, men just denne Duft, disse friske Trer og Bouquetter, i det Solen skinner saa varmt ind i min Stue, vkker en Uro hos mig til at flyve afsted, at jeg nsten lider derunder! Fr i Juni agter jeg ikke at reise til Udlandet, jeg besger ved Dresden Familien Serres og bliver der, maaskee flere Uger, men nu har jeg stor Lyst og Trang til allerede i Mai at vre paa Landet, Deres Naade var saa venlig at antyde den frste Tid af Maaneden vilde mit Besg falde meest beqvemt oaa Basns, siden reiste de bort; jeg vilde ogsaa nogle Dage til Holsteinborg, deres Naboes Gods og tillige besge Stampes paa Nys, dertil har jeg nu betnkt at tage Maimaaned, og vilde altsaa, dersom de kjre naadige Frue, er hjemme, og som jeg jo tr tro, venligt seer mig, begynde min Udflugt strax til Basns. Jeg tnkte at komme der den sidste April eller frste Mai, men jeg vilde gjerne, om mueligt lidt betids vide Deres Naades Bestemmelse, om denne min Plan falder dem ret, om de paa den Tid er hjemme; jeg tnker at Jernbanen da er frdig og ikke sandt, jeg har jo nrmere at kjre fra Slagelse til Basns, end om jeg forlod Jernbanen ved Sor. - Naar jeg nu har hrt fra deres Naade, vil jeg tage nrmere Bestemmelse og skal da senere betids mlde Dagen jeg indtrffer, jeg glder mig saa inderligt til at tale med Dem, see Dem og deres i det smukke Hjem ved Havet, venter ogsaa at jeg der, ligesom ogsaa paa Nys i Formiddagstimerne skal ret faae arbeidet paa min Roman, den jeg hele Vinteren kun har samlet Studier til. - Min hjerteligste Hilsen til Deres Brn og mine andre Venner! Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus