Dato: 14. marts 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 Marts 1856

Fortrffelige Ven!

Hjertelig Tak for dit seneste, indholdsrige Brev! din malende Fremstilling af Ristori, frer mig beskueligt hendes hele Person for ie! gid at jeg kunde see hende, som Marie Stuart, just i den Rolle har jeg seet Rachel og hun interesserede mig da allermeest, fremfor i Phdre og de andre Gjengivelser af "Statuer hugget ud af Racines og Corneilles Marmorblokke", som fransk Critik har kaldt det. Jeg havde ved Grevinde Moltke faaet det Begreb om Ristori at hun gik over Skjnheds Grndsen, der blev sagt mig at hun i hver Rolle mindede om den besatte Dreng i Transfigurationen af Raphael, Du har givet mig en anden Tanke og jeg stoler aldeles paa din Dom og er nu opfyldt af Lngsel efter at see disse Kunst-Mirakler! Gud veed om jeg i Sommer flyver lidt til Schweitz og da paa Flugten der ned, i en eller anden stor By kan mde den italienske Melpomene. Wanscher og Etatsraad Drewsen, det vil da sige dersom den sidstnvnte kan erholde Tilladelse der til gaae den frste April over Wien og Triest til Rom og Neapel, mon De da endnu mder Dig og din Familie derude; jeg, for min Part lnges efter at see Eder her tilbage, ikke at tale om hvilket Opsving det igjen vil gjre paa Balletten. - Nu har Tenoristen Steenberg deputeret som "Joseph" og det gik smukt; Stemmen er just ikke stor men meget behagelig og Schram sang Jacop som [ndret til, saa] fortrffelig at han vidst kan maale sig med den frste Sanger i Verden, hvad dette Parti angaaer. Ivrigt er det ved det kjedelige Gamle hvad det kongelige Theater angaaer, heel har man ikke ret nogen Forestilling, men det har man heller ikke paa Hoftheatret, hvor Repertoiret er daarligt og da Publicum kun vil see Wiehe og Hedt maa disse med i et hvert Stykke, der, hvad Hedt angaaer, ikke altid bliver det rigtigste, saaledes i et lille Stykke: "Den sidste Nat" er han en "hist romantisk Elsker", og det kan jeg ikke faae i Sammensmeltning med hans Organ og Person. Casino har kun Chr Schmidt og Betti [ndret til, Mad:] B: Schmidt men to Piller gjr intet Tempel. Ellers forkynde Gadehjrnerne Comedie nok, foruden den anslaaede Treklang, der naturligviis slet ikke harmonerer og danner tre Theater partier, hvoraf Hoftheatret har Ordet, have vi endnu to Beridder-Selskaber, med Chinesere der kaste Knive saa det gyser i een og et meget kjedeligt Hundetheater, hvor der to Gange om Dagen gives Forestillinger. Foraaret havde begyndt at kige ind af Vinduerne men nu har Vintren igjen klistret Ruderne til og bider Een i Nsen naar man dreier om Hjrnet. Dreyschock er her endnu og reiser frst i nste Uge herfra til Stockholm, Fru Nissen-Saloman gjorde ikke Marked, men synes at gjre det i Odense, hvorhen hun efter en Concert i Odense [rettet til- Sor] har begivet sig. - Et nyt Drama Estrella af H. Hertz indstuderes, der er nok ikke mindre end fem Elskere i samme, men det gaaer nok, ,

"Vi spille Stort, vi spille Smaat,

Og Alting spille vi lige godt!"

sang jeg for en Deel Aar siden, og jeg troer ikke at Sangen er forldet; imidlertid maa jeg dog tilfie at Hultmann i hieste Grad fortjener Paaskjnnelse, han er gaaet meget frem, og uden ham vilde det see reent galt ud. Den unge Hr. Paetz lover ogsaa meget [ndret til. en Deel], han er et smukt Menneske og kan ved Flid og Tnksomhed vist bringe det til Noget.

Af dit sidste Brev seer jeg at Therese er med i Wien, det er underligt, jeg har levet i den Forestilling at hun var blevet her og vandrede om paa Fredensborg, derfor har jeg i mine Breve til Dig, naturligviis ikke sendt hende Hilsen; for at gjre det godt igjen sender jeg hende her een ganske srskilt; Din fortrffelige Kone, ligesom Charlotte og Edmund mange hjertelige Hilsener; ligesaa til Juliette Price, vi glde os Alle til vor "nordisk jomfruelige Sylphide"; jeg hrer at man her hjemme indver "et Folkesagn", for at hun deri frste Gang kan vise sig. - Kommer Julius Price med hjem? En ny Pas de deux af Hr. Funch, der med Jomf Bills dandser samme, er det eneste Nyt fra Dandsens Rige paa hvor Scene, hvor af ldre Dandse, kun Xaleo de Xere er igjen bragt frem. En Tragedie Alexei af Forfatterinden til Ruth gives, Meningerne om den ere deelte, jeg har endnu ikke faaet Bid paa den! Excellensen Collin, der veed jeg i Dag skriver, paalagde mig srdeles at hilse Dig og din Familie paa det allerhjerteligste! Etatsraad Edvard Collin, takker Dig meget for de venlige Hilsener; i hele Familien der, tales tidt og smukt om Dig, din Virksomhed og kommenhjem. En ny tydsk Bog: "Eritis sicut deus" anonymer [sic] Roman i tre tykke Bind, opfylder mig meget, jeg anbefaler Dig den, som noget af det meest Interessante jeg i den senere Tid har lst; den bekjmper Materialismen og den falske Philosophie, er i sin Tendens den samme, som netop min nyeste Bog vil blive og har de meest udmrkede Characteerskildringer jeg kjender; - Dickens ny Roman "Lille Dorit" anbefaler jeg ligesaa.

- For nogle Aar siden udkom i Wien en Taschenbuch, Navnet husker jeg ikke, men fori Bogen stod, af en Dame, en Novelle, hvortil var to qvindelige Portrtter, jeg troer, den [rettet til det] ene Dame [ndret til af disse] hedte Rosa bjanca, men Novellens Helt var "den danske Eventyr Digter": det var mig, der reed paa en vild Hest over Jydlands Heder og talte med Zigeunersker, havde Kjrlighedsforhold med en adelig Dame og endelig elskede en Fiskerpige paa Fhr, kort det var een for mig lierlig Digtning, jeg gad nok eie Bogen, men da jeg ikke kan opgive Das "Taschenbuch"s Navn ikke heller Aaret den udkom er det mig vanskeligt at faae Fingre i den, kan Du, da skaf den, jeg skal da ved Modtagelsen erstatte Udlget. [den litterre Almanak: Gedenke Mein, rgang 20, Wien 1851. Novellen "Der Ansiedler auf dem Halligen" er af Martha von der Hhe, pseud. for Clara von Massow]

Vor Jernbane fra Korsr til Kjbenhavn er endnu ikke aabnet, men Bestemmelsen er, at det skal skee den 15 April, dersom altsaa Du med din Familie lgger Hjemreisen over Als og bliver der en otte Dags Tid, kunne I maaskee vre med paa den frste Tour, dersom den bliver paa den ansatte Dag; - Hils venligt i Tydskland de af mine Venner Du trffer paa; jeg bliver i Kjbenhavn til Slutningen af April, altsaa sees vi jo her i Hjemmet, fr Du flyver til dit "Fredensborg" og jeg til mine "Godser" i Sjlland, Fyen og Jylland. Og nu lev vel! et hjerteligt Haandtryk og "Velkommen til Danmark! alle I kjre Mennesker!"

din trofast hengivne

Ven H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn 14 Marts 1856

Fortrffelige Ven!

Hjertelig Tak for dit seneste, indholdsrige Brev! din malende Fremstilling af Ristori, frer mig beskueligt hendes hele Person for ie! gid at jeg kunde see hende, som Marie Stuart, just i den Rolle har jeg seet Rachel og hun interesserede mig da allermeest, fremfor i Phdre og de andre Gjengivelser af "Statuer hugget ud af Racines og Corneilles Marmorblokke", som fransk Critik har kaldt det. Jeg havde ved Grevinde Moltke faaet det Begreb om Ristori at hun gik over Skjnheds Grndsen, der blev sagt mig at hun i hver Rolle mindede om den besatte Dreng i Transfigurationen af Raphael, Du har givet mig en anden Tanke og jeg stoler aldeles paa din Dom og er nu opfyldt af Lngsel efter at see disse Kunst-Mirakler! Gud veed om jeg i Sommer flyver lidt til Schweitz og da paa Flugten der ned, i en eller anden stor By kan mde den italienske Melpomene. Wanscher og Etatsraad Drewsen, det vil da sige dersom den sidstnvnte kan erholde Tilladelse der til gaae den frste April over Wien og Triest til Rom og Neapel, mon De da endnu mder Dig og din Familie derude; jeg, for min Part lnges efter at see Eder her tilbage, ikke at tale om hvilket Opsving det igjen vil gjre paa Balletten. - Nu har Tenoristen Steenberg deputeret som "Joseph" og det gik smukt; Stemmen er just ikke stor men meget behagelig og Schram sang Jacop [som ndret til:] saa fortrffelig at han vidst kan maale sig med den frste Sanger i Verden, hvad dette Parti angaaer. Ivrigt er det ved det kjedelige Gamle hvad det kongelige Theater angaaer, heel har man ikke ret nogen Forestilling, men det har man heller ikke paa Hoftheatret, hvor Repertoiret er daarligt og da Publicum kun vil see Wiehe og Hedt maa disse med i et hvert Stykke, der, hvad Hedt angaaer, ikke altid bliver det rigtigste, saaledes i et lille Stykke: "Den sidste Nat" er han en "hist romantisk Elsker", og det kan jeg ikke faae i Sammensmltning med hans Organ og Person. Casino har kun Chr Schmidt og [Betti ndret til:] Mad: B: Schmidt / men to Piller gjr intet Tempel. Ellers forkynde Gadehjrnerne Comedie nok, foruden den anslaaede Treklang, der naturligviis slet ikke harmonerer og danner tre Theaterpartier, hvoraf Hoftheatret har Ordet, har vi endnu to Beridder-Selskaber, med Chinesere der kaste Knive saa det gyser i een og et meget yndeligt Hundetheater, hvor der to Gange om Dagen gives Forestillinger. Foraaret havde begyndt at kige ind af Vinduerne, men nu har Vinteren igjen klistret Ruderne til og bider Een i Nsen naar man dreier om Hjrnet. Dreyschock er her endnu og reiser frst i nste Uge herfra til Stockholm, Fru Nissen-Saloman gjorde ikke Markede, men synes at gjre det i Odense, hvorhen hun efter en Concert i [Odense rettet til:] Sor har begivet sig. - Et nyt Drama Estrella af H. Hertz indstuderes, der er nok ikke mindre end fem Elskere i samme, men det gaaer nok.

"Vi spille Stort vi spille Smaat,

Og Alting spille vi lige godt!"

sang jeg for en Deel Aar siden, og jeg troer ikke at Sangen er forldet; imidlertid maa jeg dog tilfie at Hultmann i hieste Grad fortjener Paaskjnnelse, han er gaaet meget frem og uden ham vilde det see reent galt ud. Den unge Hr. Petz lover ogsaa [meget ndret til:] en Deel, han er et smukt Menneske og kan ved Flid og Tnksomhed vist bringe det til Noget. -

Af dit sidste Brev seer jeg at Therese er med i Wien, det er underligt, jeg har levet i den Forestilling at hun var blevet her og vandrede om paa Fredensborg, derfor har jeg i mine Breve til Dig, naturligviis ikke sendt hende Hilsen; for at gjre det godt igjen sender jeg hende her een ganske srskilt. Din fortrffelige Kone, ligesom Charlotte og Edmund mange hjertelige Hilsener; ligesaa til Juliette Price, vi glde os Alle til vor "nordisk jomfruelige Sylphide"; jeg hrer at man her hjemme indver "et Folkesagn", for at hun deri frste Gang kan vise sig. - Kommer Julius Price med hjem? En ny Pas de deux af Hr. Funch, der med Jomf Bills dandser samme, er det eneste Nyt fra Dandsens Rige paa hvor Scene, hvor af ldre Dandse, kun Xaleo de Xeres er igjen bragt frem. En Tragedie Alexei af Forfatteren til Ruth gives, Meningerne om den ere deelte, jeg har endnu ikke faaet Bid paa den! Excellensen Collin, der veed jeg i Dag skriver, paalagde mig srdeles at hilse Dig og din Familie paa det aller hjerteligste! Etatsraad Edvard / Collin, takker Dig meget for de venlige Hilsener; i hele Familien der, tales tidt og smukt om Dig, din Virksomhed og Kommenhjem. En ny tydsk Bog: "Eritis sicut Deus" anonymer Roman i tre tykke Bind, opfylder mig meget, jeg anbefaler Dig den, som noget af det meest Interessante jeg i den senere Tid har lst; den bekjmper Materialismen og den falske Philosophie, er i sin Tendens den samme, som netop min nyeste Bog vil blive og har de meest udmrkede Characteerskildringer jeg kjender; - Dickens ny Roman "Lille Dorit" anbefaler jeg ligesaa. - For nogle Aar siden udkom i Wien en Taschenbuch, Navnet husker jeg ikke, men fori Bogen stod, af en Dame, en Novelle, hvortil var to qvindelige Portrtter, jeg troer, [den rettet til:] det ene [Dame ndret til:] af disse hedte Rosa bjanca, men Novellens Helt var "den danske Eventyr Digter": det var mig, der red paa en vild Hest over Jydlands Heder og talte med Zigeunersker, havde Kjrligheds Forhold med en adelig Dame og endelig elskede en Fiskerpige paa Fhr, kort det var een for mig lierlig Digtning, jeg gad nok eie Bogen, men da jeg ikke kan opgive Das "Taschenbuch"s Navn ikke heller Aaret den udkom er det mig vanskeligt at faae Fingre i den, kan Du, da skaf den, jeg skal da ved Modtagelsen erstatte Udlget. -

Vor Jernbane fra Korsr til Kjbenhavn er endnu ikke aabnet, men Bestemmelsen er, at det skal skee den 15 April, dersom altsaa Du med din Familie lgger Hjemreisen over Als og bliver der en otte Dags Tid, kunne I maaskee vre med paa den frste Tour, dersom den bliver paa den ansatte Dag; - Hils venligt i Tydskland de af mine Venner Du trffer paa; jeg bliver i Kjbenhavn til Slutningen af April, altsaa sees vi jo her i Hjemmet, fr Du flyver til dit "Fredensborg" og jeg til mine "Godser" i Sjlland, Fyen og Jylland. Og nu lev vel! et hjerteligt Haandtryk og "Velkommen til Danmark! alle I kjre Mennesker!"

din trofast hengivne Ven

H.C. Andersen.

Til Balletmester, Ridder Bournonville!/

[Udskr:] Wohlgeboren Herr Balletmeister A. Bournonville Ritter von Danebrog K.K. Theater in Wien. Frei.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 32-33)