Dato: 12. februar 1856
Fra: H.C. Andersen, Edvard Collin   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjre, fortrffelige Ven!

Kjbenhavn 12 Feb: 1856.

Den frste Efterretning om din Seier med Napoli fik jeg ved det Brev der forrige Uge kom fra Dig til Din Sster; hun var saa god strax at sende mig det og Du skulde have seet min Glde! jeg vidste nok at Din Dygtighed og Genialitet maatte blive erkjendt, men hvorlnge det skulde drage ud havde jeg ikke Forestilling om. Strax Lb jeg ud til Collins og fortalte hvor herligt det var gaaet; de bleve Alle saa forniede og Du skulde have seet den gamle Excellensens ine hvor smukt de lyste; mit nste Lb var til Din Sster om jeg ikke nok kunde lade det blive almindelig bekjendt og da hun, naturligviis ikke kunde have derimod, kom der Dagen efter i Dagbladet at efter en Skrivelse fra Wien erfarede man at Napoli var givet frste Gang den 31 Januar, den havde gjordt overordenlig Lykke og Balletmester Bournonville var fremkaldt efter anden og tredie Act o s v, o s v - Det blev lst med stor Glde af Dine mange Beundrere og Venner; et Par Dage efter gav Berlings Tidende et vidlftigere smukt Referat efter et Wiener Blad. - Iaftes fik jeg nu Din egen Skrivelse til mig, det kjre glade Brev, som jeg har den strste Lyst til strax at besvare uagtet jeg er legemlig Lidende, har i 14 Dage gaaet med en bullen Finger, brer Omslag, men har endnu ikke Hul paa Historien; det er under strk Smerte jeg skriver, og neppe faaer jeg Brevet frdig i Dag, dog skrive maa jeg, tale med Dig vil jeg! gid jeg havde Dig her i Stuen jeg fli Dig om Halsen, ja den hele Familie, troer jeg! - Der er en Rkke af dine Ballet-Digtninger, der maa gribe Enhver og skaffe dig Glands Glorie, til disse hre ungteligt Napoli, men der er endnu en heel Deel flere; nu vil Du vel neppe kunde faae meer end een eller to istand fr Afreisen, men tag da endelig "Et Folkesagn' og "Brudefrden i Hardanger", de to ere af Aanden saa levendegjorde, de ere saa national interessante, de ligge som Perler i et Hav af gte Melodier, faae dem endelig frem at Wienerne endnu mere kunne lre at skatte Dig. Det var meget rigtig af Dig at den qvindelige Hovedrolle i Napoli, der aldrig, her hjemme, har vret givet af Juliette, ikke kom i hendes Hn der, men til Italienerinden, der jo ganske maa passe ind i den italienske Digtning, og som man dobbelt vilde have savnet var en nordisk Sylphe traadt istedet, i Folkesagn, hvis det kommer frem, vil den yndige Juliette hre fuldkommen hjemme og jeg tnker mig den italienske Dandserinde at have megen Mimik og ypperlig at ville kunde fremstille Trold-Frkenen, hvem der da kan gives Bravourdandse efter hele hendes Oprindelse og Natur, en nordisk Satanella. - Gld mig endelig snart igjen med Brev, Du vil fle og forstaae med hvilket varmt Hjerte jeg tager Deel i Vennens fulde Erkjendelse og Lykke! hils din herlige Kone og siig Charlotte at jeg med inderlig, deeltagende Lngsel venter paa at faae noget godt at vide om hendes frste Fremtrden, den vre sig paa Scenen eller i Concert-Salen. Din Sn, min lille Ven, kommer vel hjem som en udmrket tydsktalende og strre men umueligt kjnnere, end da han reiste. Bring en hjertelig og rbdig Hilsen til din Pleiedatter Juliette og lyknsk fra mig Julius Price til den store Erkjendelse ogsaa han har vundet, den vil have Betydning for hans Fremtid. Wiehe og Hedt vedblive at glimre paa Hoftheatret og dette selv er meget besgt; Wiehe isr udfolder i Publicum mere og mere elskvrdig Dygtighed og Hedt Lune [ndret til Liv] og og Lune. Paa det kongelige Theater er der en aandelig Sygelighed, som de enkelte sunde Lemmer ikke kan hve; Casino er meget tilbage, der er Chr Schmidt ungtelig Sjlen. "Ole Lukie" gives jevnlig og med stort Bifald. - Jeg har i den sidste Tid foruden min omtalte Finger-Qvide, vret i plaget Humeur, i det jeg kom efter at mine Penge forunderligt svandt, flere Gange forekom det mig at 5 Rdlr og atter 5 som smltede vk; til sidst sagde jeg det til Madamen hvor jeg boer og mod min Villie mldtes det til Politiet, Pigen kom i forhr men, Intet opdagedes uagtet der foruden hos mig ogsaa hos Madamen er savnet 50 Rdlr. - Det jeg har mistet bryder jeg mig ikke om men ikke at vide hvem der har taget det og maaske mistnke en uskyldig har ganske voldsomt piint mig. - Paa det kongelige Theater skal opfres et nyt Stykke Estrella af Hertz; Hovedrollen gives af Fru Heiberg, den unge Hr Ptz, der nylig deputerede som Axel i Oehlenschlgers Tragedie har en smuk Rolle deri; en anden af de unge Mnd fra Balletten skal trde op som Hans i "Aprilsnarrene", i Sndags hrte jeg ved en Concert Raynold Andersen declamere, saa at det lader som om Tungen var blevet lst hos det danske Balletpersonale. - I de frste Dage af April reiser Hr Wanscher over Wien til Italien, han og den Collinske Familie vilde gjerne at Etatsraad Drewsen tog med, da den hele Tour kun varer lidt over to Maaneder, men der er megen Tvivl om det kan sttes i stand; skulde det imidlertid skee, da mdtes I maaskee i Wien.

Liden Kirsten er opfrt i Weimar; efter frste Forestilling fik Hartmann Brev fra Theaterintendanten, at den hos alle Musikfolk havde vundet stor Erkjendelse, men at den hos Mngden ikke havde bevirket det slaaende Beviis, paa fuld Forstaaen, som hos Liszt og lignende Folk, det tyder altsaa paa, at den nok egsaa lidt langsom maa bryde sig Bane. Etatsraad Eduard Collin var isr meget glad ved at hre om din Erkjendelse og havde Lyst at sige Dig det selv, jeg har derfor givet ham en lille Plads nedenunder og gaaer nu at bringe ham dette Epistel fr det lukkes! - nu, Gud glde og bevare Dig og alle dine kjre.

hjerteligst

din trofaste Ven

H. C. Andersen.

[Efterskrift af Edvard Collin:]

Histrede Landsmand!

De vile undres over dette postscriptum fra mig, som aldrig har staaet i Brevvexling med Dem; men min Ven Andersens Tilbud om at benytte noget af Pladsen modtog jeg strax, og alene for at bevidne Dem min Glde ved M at lse Deres sidste Brev til ham, og ved at see, at De virkelig finder Anerkjendelse i Wien, skjndt vel nppe i den Grad, som De fortjener. Paa det er altsaa det Hele jeg vilde: at bevidne Dem Deres Landsmnds Glde derover.

hengivent og rbdigst E Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn 12 Feb: 1856.

Kjre, fortrffelige Ven!

Den frste Efterretning om din Seier med Napoli fik jeg ved det Brev der forrige Uge kom fra Dig til Din Sster; hun var saa god strax at sende mig det og Du skulde have seet min Glde! jeg vidste nok at Din Dygtighed og Genialitet maatte blive erkjendt, men hvorlnge det skulde drage ud havde jeg ikke Forestilling om. Strax Lb jeg ud til Collins og fortalte hvor herligt det var gaaet; de bleve Alle saa forniede og Du skulde have seet den gamle Excellensens ine hvor smukt de lyste; mit nste Lb var til Din Sster om jeg ikke nok kunde lade det blive almindelig bekjendt og da hun, naturligviis ikke kunde have derimod, kom der Dagen efter i Dagbladet at efter en Skrivelse fra Wien erfarede man at Napoli var givet frste Gang den 31 Januar, [overstr: Balle] den havde gjordt overordenlig Lykke og Balletmester Bournonville var fremkaldt efter anden og tredie Act o s v, o s v - Det blev lst med stor Glde af Dine mange Beundrere og Venner; et Par Dage efter gav Berlings Tidende et vidlftigere smukt Referat efter et Wiener Blad. - Iaftes fik jeg nu Din egen Skrivelse til mig, det kjre glade Brev, som jeg har den strste Lyst til strax at besvare uagtet jeg er legemlig Lidende, har i 14 Dage gaaet med en bullen Finger, brer Omslag, men har endnu ikke Hul paa Historien; det er under strk Smerte jeg skriver, og neppe faaer jeg Brevet frdig i Dag, dog skrive maa jeg, tale med Dig vil jeg! gid jeg havde Dig her i Stuen jeg fli Dig om Halsen, ja den hele Familie, troer jeg! - Der er en Rkke af dine Ballet-Digtninger, der maa gribe Enhver og skaffe dig Glands Glorie, til disse hre ungteligt Napoli, men der er endnu [overstr: De]en heel Deel flere; nu vil Du vel neppe kunde faae meer end een eller to istand fr Afreisen, men tag da endelig "Et Folkesagn" og "Brudefrden i Hardanger", de to ere af Aanden saa levendegjorde, de ere saa national interessante, de ligge som Perler i et Hav af gte Melodier, faae dem endelig frem at Wienerne endnu mere kunne / lre at skatte Dig. Det var meget rigtig af Dig at den qvindelige Hovedrolle i Napoli, der aldrig, her hjemme, har vret givet af Juliette, ikke kom i hendes Hnder, men til Italienerinden, der jo ganske maa passe ind i den italienske Digtning og som man doppelt vilde have savnet var en nordisk Sylphe traadt istedet, i Folkesagn, hvis det kommer frem, vil den yndige Juliette hre fuldkommen hjemme og jeg tnker mig den italienske Dandserinde at have megen Mimik og ypperlig vil kunde fremstille Trold-Frkenen, hvem der da kan gives Bravourdandse efter hele hendes Oprindelse og Natur, en nordisk Satanella. - Gld mig endelig snart igjen med Brev, Du vil fle og forstaae med hvilket varmt Hjerte jeg tager Deel i Vennens fulde Erkjendelse og Lykke! hils din herlige Kone og siig Charlotte at jeg med inderlig deeltagende Lngsel venter paa at faae noget godt at vide om hendes frste Fremtrden, den vre sig paa Scenen eller i Concert-Salen. Din Sn, min lille Ven, kommer vel hjem som en udmrket tydsktalende, og strre men umueligt kjnnere, end da han reiste. Bring en hjertelig og rbdig Hilsen til din Pleiedatter Juliette og lyknsk fra mig Julius Price til den store Erkjendelse ogsaa han har vundet, den vil have Betydning for hans Fremtid.

Wiehe og Hedt vedblive at glimre paa Hoftheatret og dette selv er meget besgt; Wiehe isr udfolder i Publicum mere og mere elskvrdig Dygtighed og Hedt [Lune ndret til:] Liv og og Lune. Paa det kongelige Theater er der en aandelig Sygelighed, som de enkelte sunde Lemmer ikke kan hve; Casino er meget tilbage, der er Chr Schmidt ungtelig Sjlen. "Ole Lukie" gives jevnlig og med stort Bifald. - Jeg har i den sidste Tid foruden min omtalte Finger-Qvide, vret i plaget Humeur, i det jeg kom efter at mine Penge forunderligt svandt, flere Gange forekom det mig at 5 Rdlr og atter 5 som smltede vk; tilsidst sagde jeg det til Madamen hvor jeg boer og mod min Villie mldtes det til Politiet, Pigen kom i Forhr men, Intet opdagedes uagtet der foruden hos mig ogsaa hos Madamen er savnet 50 Rdlr. - Det jeg har mistet bryder jeg mig ikke om men ikke at vide hvem der har taget det og maaske mistnke en uskyldig har ganske voldsomt piint mig. - /

Paa det kongelige Theater skal opfres et nyt Stykke Estrella af Hertz; Hovedrollen gives af Fru Heiberg, den unge Hr Ptz, der nylig deputerede som Axel i ehlenschlgers Tragedie har en smuk Rolle deri; en anden af de unge Mnd fra Balletten skal trde op som Hans i Aprilsnarrene i Sndags hrte jeg ved en Concert Rayerd Andersen declamere, saa at det lader som om Tungen var blevet lst hos det danske Balletpersonale. - I de frste Dage af April reiser Hr Wanscher over Wien til Italien, han og den Collinske Familie vilde gjerne at Etatsraad Drewsen tog med, da den hele Tour kun varer lidt over to Maaneder, men der er megen Tvivl om det kan sttes i stand; skulde det imidlertid skee, da mdtes I maaskee i Wien. - Liden Kirsten er opfrt i Weimar; efter frste Forestilling fik Hartmann Brev fra Theaterintendanten, at den hos alle Musikfolk havde vundet stor Erkjendelse, men at den hos Mngden ikke havde bevirket det slaaende Beviis, paa fuld Forstaaen, som hos Liszt og lignende Folk, det tyder altsaa paa, at den nok ogsaa lidt langsom maa bryde sig Bane. Etatsraad Eduard Collin var isr meget glad ved at hre om din Erkjendelse og havde Lyst at sige Dig det selv, jeg har derfor givet ham en lille Plads nedenunder og gaaer nu at bringe ham dette Epistel fr det lukkes! nu Gud glde og bevare Dig og alle dine Kjre.

hjerteligst

din trofaste Ven

H. C. Andersen.

[Efterskrift af Edvard Collin:]

Histrede Landsmand!

De vile undres over dette postscriptum fra mig, som aldrig har staaet i Brevvexling med Dem; men min Ven Andersens Tilbud om at benytte noget af Pladsen modtog jeg strax, og alene for at bevidne Dem min Glde ved [overstr: M] at lse Deres sidste Brev til ham, og ved at see, at De endelig finder Anerkjendelse i Wien, skjndt vel nppe i den Grad, som De fortjener. See det er altsaa det Hele jeg nskede: at bevidne Dem Deres Landsmnds Glde derover.

hengivent og rbdigst E Collin.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 30-31)