Dato: 9. juli 1855
Fra: Carsten Hauch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den 9. Juli 1855

Endnu fr jeg har takket Dem for Deres Eventyr, sender De mig atter en ny Forring, hvorved De virkelig sanker Glder paa mit Hoved. Men "den Profit, der kom seent, er bedre end slet ingen", hedder det jo, altsaa hjertelig Tak for Deres yndige Eventyr, over hvilke den friske Phantasie og den humoristiske livlighed er udbredt, som aander igjennem Alt, hvad der kommer fra Dem, isr i denne Retning, hvori der neppe er Nogen nu, der kan maale sig med Dem. Deres "Mit Livs Eventyr" har jeg netop faaet Tid til at lse afrevne Partier af og forbeholder mig, naar jeg har lst det hele, at tale mere med Dem derom. Saameget har jeg dog atl seet, at denne Bog ikke blot er et Vidne om Deres livlige Fremstillingskraft, men at Deres barnlige elskvrdige og hist godmodige Digtersjl overalt lyser igjennem. Jeg seer af denne Bog, at man har sammenlignet dem med jean Paul, med Hensyn til denne Deres Hjrtes Godhed synes mig isr, at De ligner ham, der, hvis man kan slutte fra en Autors Skrifter til hans Charakteer, sikkert var et af de bedste Mennesker, der har levet paa Jorden. Denne Deres Hjertensgodhed vilde gjre mig til Deres Ven, hvis jeg havde lrt at kjende den, selv om De aldrig havde skrevet en Linie, og selv om aldrig Deres Rygte var trngt udenfor den ringe Hytte, hvori De frste Gang sae Lyset.

Med sandt Venskab Deres oprigig hengivne

J. C. Hauch

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost