Dato: 29. november 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 283. Fra H. C. Andersen.

Onsdag-Middag [29/11 1854].

Min kjre, ssterlige Veninde!

Imorges tidlig fli een Brevdue afsted, den er vel indtruffet? her kommer en anden med det forlangte Billede under Vingen; jeg havde ingen Afskrift og maatte altsaa frst skaffe een, naar De har benyttet den, maa jeg da faae samme tilbage , ellers maa jeg igjen skrive een til min Stter, thi mit frste Manuscript kan kun jeg tyde.

Imorgen skal jeg tage fat paa Pengegrisen og De erholde Afskriften. - Naar De har oversat det paa Engelsk som jo er Deres Mening og De har Tid dertil , da lad mig faae en Afskrift, jeg sender da samme - Deres Haandskrift - til Dickens,2863) som en lille Juleblomst ude fra Deres Vintervilla.

Hils Hr og Fru Spring, hils Deres egen fortreffelige Broder og tnk som altid venlig paa

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus