Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 13. oktober 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Til Frken Henriette Wulff

Kjbenhavn den 13 October 1854.

Min kjre ssterlige Veninde!

saa nr her ved og dog saa langt borte! i den Tid jeg ikke har seet Dem kunde De og jeg have vret i Italien, eller paa anden stor Reise og dog ligger der kun nogle Gader, Voldgraven og et Par fle Grfter mellem os! De er saa tidt i min Tanke, og kommer der oftere og inderligere jo lngere Tid der gaaer hen, thi om vi mdes eller ikke mdes, De er dog Ssteren, De har for alle Tider Deres Plads i Hjertet. Men hvor kan jeg forlange at De skal troe og vide det, naar De aldrig hrer fra mig, og derfor er det ogsaa at jeg tager over tvers i Dag og skriver uagtet jeg er udaset af at skrive, uendelig trt af at arbeide.

Jeg har det med min Virksomhed, saa forunderligt i stdetal, som man kalder det, jeg kan slntre hen hele Maaneder, det er en Hvile eller om man vil en Svn, i hvilke det gaaer med de aandelige Brn, som med de legemlige, de voxe i Svnen, med Eet faaer jeg da travlt, som galt det Livet, som havde jeg kun Timer tilbage hvori Alt skulde vre frdigt og da nsten kan jeg delgge Legemet; saaledes har jeg det i de sidste sex a otte Uger, jeg troer at jeg i hele Aaringer ikke har bestilt saa meget, og i al den Tid har mit Sind vret tungt, tidt sygeligt! - Jeg kan nu begynde at see Ende paa Arbeidet og i samme ieblik skyde nye Ideer og Tanker frem og saa river Strmmen mig med. Min Biographie,2851) var paa Tydsk og Engelsk kun en Skizze, nu er den noget Betydeligere, den er et Menneskeliv, jo mere den under Nedskrivningen har rundet sig og faaet en forget Betydning for mig, jo ivrigere bliver jeg i at slette ud, fie til, afrunde, jeg synes aldrig at kunne blive frdig dermed, altid kommer jeg tilbage igjen og saaledes opsluges Dagene for mig; dertil kommer at jeg har for et stort dramatisk Arbeide; jeg har af Mosenthal2852) faaet forret hans original Manuskript til Der Sonnwennhoff, lnge har ikke noget dramatisk Stykke interesseret mig som dette, det er i fem Acter, de tre har jeg alt oversat eller gjengivet - det hrer hjemme paa vort Kongelige Theater, men jeg holder ikke af at have med dem der at gjre og jeg - giver Casino det - men for at det kan bres der, maa jeg lgge Musik deri, digte Sangnummere, det gaaer godt, men jeg er opfyldt deraf - ikke tidt kommer jeg i Theatret, Ingen Mennesker besger jeg uden de bestemte Dage, jeg spiser ude til Middag, Correctur har jeg paa de samlede Skrifter - et lille versificeret Arbeide har jeg desuden oversat for at gjre en Mand en Tjeneste2853) og - Tiden flyver, men under denne Flugt flyver ogsaa Tanken saa tidt til Dem og til Deres Broder og da kan jeg nsten blive srgmodig, naar jeg da faaer den Tanke, De veed slet ikke hvor kjr Du har dem, hvor inderligt Du usynligt er hos dem!; og saa er det mig en Ndvendighed i Dag at skrive, flyve paa Solskinnet til det Hjem De finder saa smukt og jeg saa inderligt nskede De forlod, deels for at jeg kunde have Dem lidt nrmere, deels for at De og Deres Broder kunde komme lnger bort fra Ddshuset der ude ved den cholera-vandede Grft, hvor Dden tager Fodbad og stnker Sygdoms-Draaber ud til alle Sider og Kanter.2854) - Nu falder dog Lvet, nu bliver der koldt i det sprukne Sommerhuus hvor De boer; det staaer for mig der ved Grften, som et gammelt Catheder og det er som var De mig der i en Drakisteskuffe, kom snart inden for Volden her er lunere, friskere og De er nrmere de Hjerter som slaae varmt og trofast for Dem.

med broderligt Sind H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus