Dato: 29. juni 1854
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

270. Fra E. og Henriette Collin.

Torsdag Eftermd: 29 Juni [1854]

Kjre Andersen da jeg for nogen Tid spurgte Ingeborg om hvornaar jeg kunde skrive til Dem, sagde hun strax eller slet ikke, da jeg idag gjentog mit Sprgsmaal fik jeg samme Svar og da dette strax forige Gang var mig en Umulighed og idag kun fremstiller sig som en Vanskelighed, saa vil jeg dog lade Dem hre lidt fra os og retfrdiggjre vor Tavshed hos Dem. – I Pintseferien vare vi jo Alle som De maaskee veed i Holsten. Edvard paa Mynten og vi Andre hos vor Ven Gardthausen, det var en ret fornielig tour og Brnene vare jo henrykte i de to Dage vi vare i Hamborg.–I Theatret saae vi Sonambula og Mimi var frste Forklapper og det var ypperligt at see hende stte Galoskerne, som hun netop var ifrd med at tage paa, fra sig for med al sin Kraft at kalde Tenoristen frem efter Stykkets Slutning.–

Man behver ellers ikke at vide mere om Hamborg end at Theatret slger sine Pladser til halv Priis naar Egmont spilles medens Operaens gives til fuld Betaling'ndash;Da vi kom hjem fra Reisen var vort Hjem endnu mangelfuldere end da vi reiste[,] da vi intet Tag havde over Hovedet og ofte om Natten maatte staae op og stte Kar under de smaa Regnstrmme som fandt Vei ned i Vrelserne til os, De veed jo at vi ere i stort Byggeri og jeg faaer mig en Dagligstue saa stor at jeg frygter for at komme til at see endnu mindre ud i den end jeg er, og dermed kan jeg nppe vre tjnt.

– En hist ulykkelig Begivenhed har bedrvet os meget i disse Dage, vores gamle Ven Oberst Leopoldt Keyper har funden sin Dd ved at vlte med et Par lbske Heste.–Det er saa besynderligt at et Menneske der har levet som han et stille ensformigt Liv ledsaget af en nsten Mezask Forsigtighed skal d saaledes.–

Jeg maa nsten udbryde med salig Reiser da han beskrev Kjbenhavns frchterlige Ildebrand Nu jeg kommer da endelig til mich selver igjen o! allerkjreste Lsere–thi jeg har i dette ieblik havt en Overraskelse der nok kunde bringe et Menneske ud af sich selver og det var en Present der kom til Edvard fra Familien Lerche bestaaende af et Slv Thee Service saa glimrende prgtigt at jeg slet ikke begriber hvem jeg skal invitere til den Thee og Kaffe, maaskee De vilde hilse der Groherzog saa flittig fra mig og sprge om han vil gjre mig den Fornielse at drikke en Skaal Kaffe hos mig naar han kommer til Byen.–

De maa hilse Einar mange Gange fra mig, jeg tnker han kommer hjem som et nyt Menneske, ikke fordi jeg nsker ham anderledes, jeg holder meget af ham som han er og jeg vilde kun nske at enkelte Andre vilde lre et nt og elskvrdigt Vsen af ham, men naar jeg siger nyt saa mener jeg kun at vi Alle kunde have besynderlig godt af at fornyes engang imellem og det skeer vist lettest paa en Reise'ndash;At De har lidt saa meget af giftige Stik gjr mig ondt, jeg har selv prvet den afskyelige Plage og den febrile Tilstand man kan komme i ved disse Dyr, kom heller hjem kjre Andersen, Alle de giftige Stik som Deres Uvenner her bibringe Dem vil Deres sande Venner suge Giften af til den sidste Draabe.

Deres

Jette Collin.

[I Margen: ] Ved at gjennemlse mit Brev seer jeg at jeg har vret saa ubesindig at love Dem en Retfrdiggjrelse, vil De som jeg saa vnter vi med den til vi sees, og naar vi saa sees saa ere vi saa glade at vi reent glemmer den.–ikke sandt kjre Andersen?–

Det er jo ungtelig seent paa Reisen, at De hrer directe fra mig; men den sidste Maaned har ogsaa vret min Termins-Maaned, i hvilken jeg efter mine Venners eensstemmige Dom er meget ubehagelig. I nste Maaned haaber jeg at blive behagelig, hvilket De kan glde Dem til. Med Undtagelse af det Slvti, hvis Beskrivelse Jette har taget fra mig, er her i Huset det Nyeste, at det nu ikke meer regner ned i Sengene til os, da der nu er sat et Tag op paa det Lse. Hidtil ere vi Alle, Gud vre lovet, ved god Helbred.

Sommeren er deilig her hjemme, og De kan berede Dem paa at see Marker, smykkede med Guds Velsignelse.

Lev vel og hils Einar.

Deres Ven

Kbhvn. 29/6 54.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost