Dato: 13. august 1853
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

265. Fra E. Collin.

Kjre Ven. Deres Brev har jeg modtaget og jeg seer med Glde, at De befinder Dem bedre i de nuvrende Omgivelser.–Hvor det menneskelige Gemyt er letbevgeligt, seer man netop i disse Tider; som Afvigelserne i Varme og Kulde bringe Thermometer?Silen til at stige eller synke, saaledes virke de daglige Efterretninger om Cholera paa Indbyggernes Sind, ja, hvad meer er, man kan lse Graderne paa Ansigterne, ligesom paa en Scala. Jeg betragter nu Stemningen som tempereret; for os, i vor Alder, vil den vel neppe meer naae Kogepunctet.

Vi have det i det Hele godt, naar vi tnke os aldeles uden Maver; thi disse ere meget urolige i denne Tid. Skulde De hre en strk Buldren i Luften, da behver det ikke at vre Torden, det kan godt vre Rumlen af 130,000 kjbenhavnske Maver.

Fader har det godt, saa godt som han uden Beskjftigelse og uden at have hele sin Familie om sig, kan have det.

Ingeborg beder hilse og sige, at hun ligger endnu og derfor ikke kan skrive.

Augusta beder mig udtrykkeligt at sige, at hun i sidste Uge ikke har kunnet faae Tid til at skrive; hun takker for sidste Brev. At hendes Tid er optaget, kan jeg bevidne; hun passer Huset, maa srge for sine paa Landet spredte Brn, og holder formeligt Contoir.

Theodor har det meget bedre; han er formelig i godt Humeur. I Mangel af Dem morer han sig med at drille de Andre.

Gottlieb er rask og opretholder med Kraft sin Stilling som pater familias.

Min Jette har nu Christian hos sig; efter Omstndighederne gaaer det godt med dem begge; det er jo et stort Savn for den Sidste, at han efter at have mistet sin Moder, nu ogsaa maatte give Slip paa Jrgen, som i disse Dage er reist til Australien.

Lev vel og bliv borte indtil Cholera er borte.

Deres

Kbhvn 13/8 53.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost