Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 8. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Silkeborg den 8 August 1853.

Til Marine-Capitain Chr: Wulff. Kjre Ven!

I flere Dage har det levende vret min Tanke at skrive Dig til, thi vel hrer jeg, gjennem din Sster, hvorledes Du har det; endnu i denne Dag fik jeg ,et Brev fra hende i Dsternbrook ved Kiel, men det var dog noget Mere at faa nogle Linier fra din egen Haand, maaskee har Du ogsaa Et og Andet fra Engelsk jeg skulde stte i danske Vers, jeg er ganske til din Tjeneste og sender Dig her hvad jeg sidst fik. Fra Kjbenhavn veed Du jeg den sidste Mai reiste til Sor, hvor jeg var hos Ingemanns, saa drog jeg til Wilhelmsborg ved Aarhuus og sidst i Juni naaede jeg Silkeborg, mit danske Hiland, vort Schwartswald, hvorfra jeg har sendt Dig, jevnligt, Hilsener. Det var et gammelt Lfte at komme til Glorup hvor Moltke-Hvidtfeldt den 20 Juli feirede deres Slvbryllup. Stadsen der har Du lst om i Berlingstidende, jeg kom der, blev lidt over 14 Dage, men flte mig saa forunderlig betaget, saa srgmodig og angest, jeg lngtes efter Posten og frygtede dog for Brevene; allerede fire af min Omgangskreds blev kaldet bort, jeg veed ingen uhyggeligere Tid for mig, end netop de 14 Dage i Fyn, frst da jeg kom paa jydsk Grund igjen, blev jeg ligesom tryggere. Jeg kom nu den 4 August igjen her til Silkeborg, hvor jeg rigtignok kun er 6 Mile fra Aarhuus, og der er det slet ikke godt, men jeg er i et Hjem hvor man, om noget indtrffer, ville kjrligt srge for mig. Brevene i den sidste Tid ere ogsaa langt bedre og naar jeg nu kun ikke imellem havde lidt "Fornemmelse" i Maven, min Phantasie er en meget farlig Gjst i denne Tid, saa var Alt bedre. - Gid at Du snart var paa Sen igjen, jeg er ikke rolig for Dig fr jeg yeed Dig borte fra det ulykkelige Kjbenhavn, jeg nsker Alle mine kjre borte. Hele den collinske Familie er flttet ud af deres Gaard i Amaliegaden, den gamle Collin er ude hos Linds, alle de Andre boe hos Gottlieb Collins bag Hovedvagten; Ingeborg ligger jvnlig af Cholerine og jeg er saare angest for hende. - Jeg faaer saa godt som intet bestilt, jeg lever stadig i at skrive Breve, thi saa faaer jeg udtalt mig og hrer igjen fra hvem jeg holder af. - Her er allerede ganske efteraarsagtigt, Vestenvinden blser koldt hen over Hedebankerne, Lyngen begynder at blomstre. Naturen er ivrig her saa storartet og smuk, at det er en Lyst at see den. - Her boe sorte Storke og Kongernen har Rede i de gamle Trer, dog Du kan lse i Dagbladet om denne nye By, Stykket der staaer er vist af Hr. Bille, som nyelig har vret her.

Lev vel! bliv frisk og freidig!Gud lade os glade samles igjen i den gamle By.

Din broderlige Ven

H. C. Andersen.

Til Hr Kapitain i Marinen Chr: Wulff.

boer ude i Clasens Have, strax naaer man kommer fra sterbro i Kjbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm

Silkeborg den 8 August 1853.

Til Marine-Capitain Chr: Wulff. Kjre Ven!

I flere Dage har det levende vret min Tanke at skrive Dig til, thi vel hrer jeg, gjennem din Sster, hvorledes Du har det; endnu i denne Dag fik jeg ,et Brev fra hende i Dsternbrook ved Kiel, men det var dog noget Mere at faa nogle Linier fra din egen Haand, maaskee har Du ogsaa Et og Andet fra Engelsk jeg skulde stte i danske Vers, jeg er ganske til din Tjeneste og sender Dig her hvad jeg sidst fik. Fra Kjbenhavn veed Du jeg den sidste Mai reiste til Sor, hvor jeg var hos Ingemanns, saa drog jeg til Wilhelmsborg ved Aarhuus og sidst i Juni naaede jeg Silkeborg, mit danske Hiland, vort Schwartswald, hvorfra jeg har sendt Dig, jevnligt Hilsener. Det var et gammelt Lfte at komme til Glorup hvor Moltke-Hvidtfeldt den 20 Juli feirede deres Slvbryllup. Stadsen der har Du lst om i Berlingstidende, jeg kom der, blev lidt over 14 Dage, men flte mig saa forunderlig betaget, saa srgmodig og angest, jeg lngtes efter Posten og frygtede dog for Brevene; allerede fire af min Omgangskreds blev kaldet bort, jeg veed ingen uhyggeligere Tid for mig, end netop de 14 Dage i Fyn, frst da jeg kom paa jydsk Grund igjen, blev jeg ligesom tryggere. Jeg kom nu den 4 August igjen her til Silkeborg, hvor jeg rigtignok kun er 6 Mile fra Aarhuus, og der er det slet ikke godt, men jeg er i et Hjem hvor man, om noget indtrffer, ville kjrligt srge for mig. Brevene i den sidste Tid ere ogsaa langt bedre og naarjeg nu kun ikke imellem havde lidt Fornemmelse i Maven, min Phantasie er en meget farlig Gjst i denne Tid, saa var Alt bedre. - Gid at Du snart var paa Sen igjen, jeg er ikke rolig for Dig fr jeg yeed Dig borte fra: det ulykkelige Kjbenhavn, jeg nsker Alle mine kjre borte. Hele den collinske Familie er flttet ud af deres Gaard i Amaliegaden, den gamle Collin er ude hos Linds, alle de Andre boe hos Gottlieb Collins bag Hovedvagten; Ingeborg ligger jvnlig af Cholerine og jeg er saare angest for hende. - Jeg faaer saa godt som intet bestilt, jeg lever stadig i at skrive Breve, thi saa faaer jeg udtalt mig og hrer igjen fra hvem jeg holder af. - Her er allerede ganske efteraarsagtigt, Vestenvinden blser koldt hen over Hedebankerne, Lyngen begynder at blomstre. Naturen er ivrigt her saa storartet og smuk, at det er en Lyst at see den. - Her boe sorte Storke og - Kongernen har Rede i de gamle Trer, dog Du kan lse l Dagbladet om denne nye By, Stykket der staaer er vist af Hr. Bille, som nyelig har vret her.

Lev vel! bliv frisk og freidig!Gud lade os glade samles igjen i den gamle By.

Din broderlige Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Silkeborg Bibliotek (web)