Dato: 20. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Barclay Pennock
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 20 April 1852

Kjre Hr Barclay Pennock!

Det glder mig at De fler Dem vel i den danske Natur, at De i den finder noget beslgtet hjemligt. Nu har De vel besgt "Himmelbjerg " "Aasen" og Silkeborg", Egnen der, minder mig meget om Skottland, nemlig den Strkning fra Katharine sen til Lomondssen, der er er givet os i rde Robin.

Sverrig vil maaskee endnu mere oprulle Egne for Dem, der have Lighed med de nordamerikanske og jeg glder mig til engang at hre hvorledes Naturen der har opfyldt Dem.

Jeg har skrevet nogle Breve for Dem til forskjellige Steder i / Sverrig, men vil ikke sende disse til Jylland for at De igjen skal fre dem her tilbage til Kjbenhavn; jeg er her rimeligviis i Byen til midt i Mai og da kan jeg give Dem Brevene, naar vi sees, og skulde jeg vre afreist, da vil De finde den hele BrevPakke til Dem indlagt hos Boghandler Hst. Dette Arangement troer jeg er det bedste. - De belovede Reise=Notitser kunne ogsaa ligge samme Steds, men da disse kun er to Blade, saa lader jeg dem flge med i Brevet her, som et tydeligere Tegn paa at De er paa det venligste i min Tanke. I Haab om at vi mdes her i Kjbenhavn fr jeg tager til Tyrol forbliver jeg

I Deres hengivne.

H.C.Andersen.

Fra Gthaborg canalveien til Stockholm

De gaaer med Dampskib fra Gothaborg til Trollhtta; her er tt ved Faldet et godt Vertshuus, hvorfra De kan gjre Udflugter til Fods og til Vogns, og da maa isr anbefales Bjergnaturen ved Wennersborg; derhen kan De ogsaa komme med Dampskib i Wennersborg boer man bedst i et Hotel garni der findes ved Pladsen hvor Dampskibene ligge til. Efter udflugter herfra, kan De gaae med Dampskib lige til Motala, men dog hellere med Dampskib til Lidkoping, hvorfra De til Fods besger Kinnakulla og Husaby kirke; fra Kinnakulla selv kan De bestige Dampskib til Mariestad, eller til Fods vinde derhen og derfra faae Vogn itl det nrmeste Sted ved Canalen hvor Dampskib findes til Motala. I Motala er Vertshuus nede ved Byen selv og oppe ved Fabriken, dette sidste er det bedste; herfra udflugt til Wadstenna, der er hist interesant / og hvor De finder to Vertshuse, bedst er det hos Fanejunker Swanbeck; herfra, m De vil, Udflugt til Omberg eller tilbage strax til Motala, hvor De med Dampskib tager lige til Stockholm.

Fra Stockholm med Dampskib til Upasla - derfra kjre til Danemora Gruber, hvor der findes et godt Vertshuus, vil de udtrkke deres Rfeise lngere, f.Ex. til Dalarne, da er det bedst at slutte med Danemora og altsaa fra Upsala - hvor De godt kan more Dem et Par Dage - lgge Veien til Sala, her er Vertshuus, derfra til Brunabck, ogsaa Vertshuus, hvorfra De kan spadsere til Vandfaldet ved Avesta - over Hedmora til Sther (Vertshuus) derfra til Lecksand, her er et godt Vertshuus og det vil vre interesant at komme her netop til Midsommer-festen, fra Lecksand over / Udby og Rtvig til Mora - Ors og op til den norske Grndse, men det er meget besvrligt og man kan kun overnatte i Prstegaarden, med undtagelse af den ttved Rttvig beliggende Badeanstalt Leirfossen. Over Lecksand kommer De tilbage og besger Falun og dets Gruber her er Hotel - De kan dernst overnatte i Borgrdet og maa til Aften naae den strre Stad Gefle, men alle disse Toure er beregnede til Vogns, med Undtagelse af Veiene rundt om Siljan -Sen. Fra Gefle til Wandfaldet ved Elfkarleby og til Danemora.

Det er bedst at De anskaffer Dem

Karta fver Landswgarne uti Sverige og Norrige. Sammendragen i enlighet med de tillfrlitligaste efterrttelser ved Kongl. Gen: Landene: Contoret 1843 af L. W. Brandenburg.

Dette opgivne Kort har vret mig til stor Nytte paa min Dal-Reise.

Fra Stockholm slev gaaer daglig Dampskibe til de gamle Slotte i / Omegnen og dernst selv hit op i Nordland til haparanda ved Finlands Grndse, hvor Solen, i Midsommer slet ikke kommer under Horizonten. Fra Stockholm kan De i een Tour tage Canalveien tilbage til Gotaborg og med Dampskib derfra til Kjbenhavn, eller gaae med samme Slags Fartier fra Stockholm langs Sverrigs stkyst ned til ystad, herfra over Lund til malm og da i to Timer til Kjbenhavn .

med Hnesyn til Penge i Sverrig

en Rigsdales Rigsgylden

liig med Rigsbankdaler dansk

En Banko-Daler er 4 # 8 Skilling dansk.

Tekst fra: Solveig Brunholm