Dato: 1. februar 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenh: 1 Februar 1848.

Min kjre ssterlige Veninde!

Tak fordi De skrev mig til; jeg maa i Dag undvre at see Dem; jeg har aftalt med den unge Hr Lobedanz,1837) en holstensk Digter, at jeg skulde hre ham lse noget af sin nye Roman, han kommer til mig iaften Kl 7, nu frygter jeg at vi ikke komme til Bords hos Deres Sster fr Klokken 6 og da vil jeg ikke kunne vre hjemme til 7 naar Holsteneren kommer; vil De derfor bede Deres Sster om jeg ikke heller maa, istedetfor i Dag, vre indbudt til Middag paa Sndag, da seer jeg jo ogsaa Jrgen Kock.

Mit Humeur er ogsaa for slet til at komme til mine faae danske Venner! jeg fler mig i hi Grad overseet, forhaanet, ilde behandlet i Hjemmet; medens jeg ved mine Skrifter vkker nogen Opmrksomhed ude for mit Fdrelands Litteratur, er jeg i Hjemmet ikke forstaaet og kun forhaanet; jeg har ikke Tanke af Erkjendelse her, uden hos nogle faae og disse maa nu hre paa mine Udbrud. - Hils Deres Sster, Svoger og Snnerne!

Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift]

Frken H. Wulff

hos Etatsraad, Ridder etc. etc. Kock

ny Kongensgade.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus