Dato: 10. august 1832
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 11. Fra Henriette Wulff. Se Cadet Academiet d 10e August. [1832].

God Dag kjre Andersen! De kan troe jeg lnge har nsket at takke Dem for Deres sidste Brev, som jeg modtog da jeg steg i Vognen, for at forlade Petersgaard. Det opmuntrede mig at lse det, og De kan troe jeg trngte til Lidt, da jeg som en elendig Syg blev transporteret her til Byen, det blev nemlig vrre og vrre med mig paa Landet, og jeg lngtes ubeskrivelig efter Hjemmet, for i det Mindste at de der, ja virkelig troede jeg undertiden det var kommet saa nr, og hvem der var glad kan De begribe! men fy, skam Dig Jette, saadant Noget maae man nok egentlig ikke sige? jo, maae jeg ikke nok sige det til Dem, der er mig dog en god Ven! Efter at vre kommet hjem blev det bedre, og jeg slber det nu hen med Taalmodighed. Kommer De snart hjem, og fortller mig lidt Moersomt eller taler lidt alvorligt, som De vil. - Det lader ikke til som De er meget glad Andersen! hvad kan der dog fejle Dem, jeg tnker naar De nu kommer til Bangs146 bliver det nok godt, moer Dem brav, og put alle Tanker i Posen paa Rykken, saa vil De nok blive lystig igjen! Jeg har ret leet af det poetiske Riis eller hvad det er Gjengangeren vil slaae om sig med; jeg har hvrken seet ham eller Heibergs; de smelte rent sammen i Hirschholm147 tnker jeg, saa de udgjre kun en Janus148 naar vi seer dem igjen. - Det gjr mig ondt ikke at kunde sige Dem noget Tilfredsstillende fra Weise, som ogsaa er meget vred derover; men den Nachtmtze den Molbech149 har det endnu for at see det igjennem, Stykket nemlig, og han slipper det vidst ikke fr De selv kommer og pirrer lidt ved ham. Er det et Vrvl? - Weise har vret 14 Dage i Roeskilde, De veed det er den eneste Udenlandsrejse han foretager sig, og det er meget viseligen gjordt af ham, for naar man aldrig har seet Andet end Vejen fra Kjb: til Roeskilde og troer det er det Skjnneste der er til, maae man jo kunde leve et Herrens Liv her; har man derimod smagt af Kundskabets-Tr - ? Au!! - De skal ellers have Skjend Andersen, hvad er det at sige at den dende Digter er af Beskow, han har jo kun oversadt Lamartines: le pote mourant.150 Der seer De hvad det er ikke at kjende Lamartine! og naar jeg siger Dem, at saaledes er han fuld af endnu skjnnere Tanker, end den De anfre, at jeg i disse Dage har lst noget ogsaa af en Fransk, der maaske er det frste i sit Slags, - kan De da ikke beqvme Dem til at lgge Dem rigtig efter det Franske; hvilken uendelig Nydelse vilde det vre for Dem at kjende den franske literatur og lse de umaadelige interessante Ting i Originalen, for Fransk kan bestemt ikke oversttes. Og hvilken let Sag vilde det vre for Dem naar De blodt vilde! Men herom mere naar vi sees. - De kan troe jeg glder mig til Marts Maaned, og jeg har ogsaa den Bn til Dem at hre alle de Andre engang igjen. De gjr mig nok den Glde engang naar De er oplagt, og jeg ret trnger; ikke sandt? Deres commission at hilse Collins har jeg destovrre ikke kundet udrette, da jeg bestandig har vret lidende og ikke kunde gaaet ud, og saa tnkte jeg ogsaa, at det ingen Hast havde, da den det egentlig galt151 ikke var hjemme, men draget til Jyllands-Land! - Hvornaar mon De rejser fra Guldbergs, jeg tnker om et par Dage, saaledes at disse Linier endnu kan trffe Dem der. Hils ret meget den sde Oluffa, og Stjerne. Men jeg maae holde op en liden Stund, saalnge Vandet skylder ned fra Himlen; det spr [Hul i Papiret ] Brev for strkt; det er ogsaa blmrkt [ude].

Lverdag d 11.

Jeg maae skynde mig at slu[tte] disse Linier og sende dem ud i Verden for at lede efter Dem. Nolcken152 er kommet hertil Byen, og beder Dem paa det venskabeligste hilset, han lnges umaadelig efter Dem. Jeg synes rigtigt at han har taget sig op til sin Fordeel, i de to Aar han har vret borte. - Christian sender Dem sine bedste Hilsner, saavel som den vrige Familie. - Dersom De kan, saa raader jeg Dem, som en meget uegoistisk Ven, at blive borte saa lnge som muligt, da her er nsten ikke til at holde ud i Byen af Kulde, Kjedsomhed, dumt Passiar og Sligt. Men nu Levvel, kom rask og fornjet tilbage til Deres Venner, hvoriblandt De ikke maae regne til de Sidste, Deres meget hengivne

H: Wulff.

[Udskrift]

ST Herr Cand: philos: Andersen

Afleveres hos ST Hr Oberst Hegh?Guldberg

i Odense franco

[Adressen rettet af Guldberg:

Kjbenhavn/Store Kongens Gade 33.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost