Dato: 20. september 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik Reventlow
Sprog: dansk.

Hamborg 20 Sept 1847

Deres Excellense

modtage min inderligste, min hjerteligste Tak for al den Godhed De og Deres Familie har rakt mig; jeg er og bliver Dem altid hengibven, og De vil tillade at jeg imellem sender Dem et lille Epistel; uden Deres Omhue var jeg ikke saaledes lftet ind paa Londoner-Strmmen, havde ikke faaet det Indblik jeg fik. Engeland er blevet mig saa kjr, jeg flte mig tilsidst halv hjemme i det store Land, siden jeg saae London forekommer alle Byer mig smaae. - Afskeden fra Landet selv var ogsaa ganske prgtig, jeg havde i Hotellet, i Ramsgate, Brev fra Charles Dickens, han bad mig komme til Bro[d]stair[s] der ligge tre engelske Mile derfra; her levede han med sin Familie og ventede mig til Middag, jeg kastede mig strax i en Vogn og tilbragte nogle deilige Timer hos den kjre hjertelige mand, det gik meget godt med Engelsken vi forstod hinanden. Da jeg nste Morgen kom ud paa Skibsbroen ved Ramsgate / overraskedes jeg ved af finde Dickens der, han var gaaet de tre engelske Mile for endnu engang at see mig og trykke min Haand; da Skiben for afsted, stod han og svingede Hatten.

Samvittighedsfuld bragte jeg strax samme Aften jeg naaede Frankfurt de mig betroede Breve til vor Gesandt. I Weimar var jeg kun nogle Timer, Arvestorhertugen selv kom og hentede mig ud til sit smukke Jagtslot hvor jeg blev hos ham flere Dage; han var saa magels god og hjertelig, jeg kjrte flere Gange med ham, gjorde smaa Toure og da jeg tog bort kom han til Jernbanen for der endnu at sige mig Lev vel! - I eet af de tydske Blade, som indeholder "Skandale fra London", sae jeg at jeg skal have friet til Jenny Lind og faaet en Kurv. Det var morsomt hvor dog Folk kunne lave Historier. Om to Dage venter jeg at vre i Kjbenhavn, hvor jeg glder mig til at see den kjre Konge, fortlle ham hvor god De har vret mod mig. Ja mit Hjerte er ganske opfyldt deraf og De vil forstaae mig / om jeg kun ganske fattigt her kan sige Tak!" - Nu gjlder det at arbeide, at levere nye og endnu bedre Vrker, Gud give mig Kraft dertil. Bring mig i venlig Erindring hos Deres Frue og Brtn. Bjelke skriver jeg til naar jeg kommer til Kjbenhavn og nu al Glde over Dem og Deres Hjem.

af ganske Hjerte Deres

Excellenses hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus