Dato: 3. juli 1847
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

197. Fra E. Collin.

Egentlig har jeg grumme meget at skrive til Dem om, kjre Ven, men megen Tid har jeg ikke netop nu. Lorck har spurgt mig om Ahasverus; jeg har svaret, at jeg skal skrive Dem til derom. Han mener at lade den overstte af Leo, som har oversat Rens Datter, efter Sigende fortrffeligt; han bemrker Ndvendigheden af at faae den ud sidst i September, og nsker derfor Manuscriptet strax. Herved er at bemrke, at jeg ikke i kan give det til en Afskriver, som umulig kan lse dette Manuscript, som er et af Deres vanskeligste; flere Steder kan jeg endnu ikke dechifiere og jeg ndes til ved Leilighed at correspondere med Dem derom; det er derfor aldeles ndvendigt, at jeg selv skriver Ahasverus af, og jeg begynder nu strax derpaa og skal skynde mig saameget som muligt. Maa jeg nu bede Dem om ikke at komme med Bemrkninger igjen om, at det er et altfor stort Venskabsstykke eller deslige.–Hver Gang jeg har nogle Ark frdige, vil jeg sende dem til Lorck, for at fremme Oversttelsen, som kan give Leo en svr Nd at knkke. Er De nu enig med mig i det Foranstaaende? Romanens frste Deel har jeg leveret Jordan til Afskrivning. Naar jeg faaer Afskriften, skal jeg saa andet end gjemme den?

Jeg har til dato kun lst Ahasverus saa afbrudt, at jeg ikke har noget klart Billede af den; jeg har kun en Flelse af, at det er noget ualmindeligt; det er som naar man frste gang seer en ny Natur; man maa betnke sig, inden man kan fatte den. Jeg har havt mere ie for, hvad der tiltalte mig'ndash;og dette var det meste, isr i Begyndelsen'ndash;mindre for det, som jeg urrt gled over. Hvad der isr har overrasket mig, er de metriske Fortrin, som dette Arbeide har fremfor de tidligere, de velvalgte Udtryk etc., kort sagt, saagodtsom ingen af Deres tidligere stationaire Talemaader. Nogle Smaating gad jeg tale med Dem om; maaskee jeg skriver derom.

Af Befordringerne i Anledning af Dronningens Geburtsdag kunne flgende meest interessere Dem. Fader er blevet: Hs. Excellence, Geheimeconfsentsraad C.; H. P. Holst og Ludvig Mller Riddere. H. C. rsted Storkors325

Lev vel! vi have det Alle godt. Deres Ven

Kjbenhavn d: 3 Julii 1847.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost