Dato: 31. maj 1847
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

192.

E. Collin.

Mandag. 31 Maii 1847.

Kjre Andersen. Saaliden Tid der end er til at skrive idag, da Brevet partout skal trffe Dem i Odense, saamegen Anledning er der for mig til i Hast at skrive hvad der kan skrives, efter at jeg har modtaget Deres sidste i Brev.

1. Til Lorck kan De qvittere for at have modtaget Vexel paa Hamborg pr. 12 Julii Bco. m U 1004.5., hvilken Vexel De d. 25 Maii har ladet discontere hos Hambro & Sn, og derfor modtaget med Fradrag af 44 Dages Rente Bco. m U 999.7323 198 1/2 = Rbdl. 661 U 12 b.

2. Den Historie med Familien Howitt er meget rgerlig, det kan ikke ngtes. Men Sagen er jo simpelt den: De maa holde Dem til Bentley, han er med Rette Deres Forlgger; Hr. Howitt er rimeligviis en Vindbeutel en comte de Suzor, en Christiani, som paa Konens Vegne er blevet vred over, at hun ikke kommer til at overstte. Vil han nu, hvad der er det Vrste, skrive noget om Dem i Bladene, saa maa jo Bentley assistere Dem til Sagens Oplysning; men det kommer vel ikke dertil;

Fruentimmeret er maaskee ikke saa galt, naar hun taler med Dem.

3. Ahasverus har jeg lst den frste Afdeling af, allerede en Time efter at Posten bragte mig den. Jeg er naturligvs ikke saa gal at ville yttre nogen Mening derom endnu, og Jette, for hvem jeg lste det, heller ikke; men saameget var jeg overbeviist om strax, at enten er det det Bedste De har skrevet eller ogsaa er det noget Galskab; mellem begge er det s'gu ikke. Der er dog meest Rimelighed for det Frste, thi da jeg lste Forgrunden for Jette, maatte jeg standse for Graad, og det pleier ikke at vre et daarligt Tegn. Hvad jeg har lst, staaer i afrundet Form hit over Deres tidligere Arbeider og det er for mig isr en yderst behagelig Flelse. Enkelte Smaa-Udtryk har jeg allerede som jeg vilde tale med Dem om, f. Ex. Rimet: Arcanum og Herculanum; men der er jo Tid nok til, thi det bliver jo liggende til De kommer; jeg vil ellers betroe Dem, at det er et meget vanskeligt Manuscript; enkelte Steder ere mig endnu utydelige.

3. Jeg skal sige til Fader om at lade hre hos Baronesse Pechlin om Anbefalings Brevet til Engelland.

4. Reisen gik Mandag Morgen fra Hamborg, til Middag i Hannover i Britisch Hotel, og om Aftenen paa Brdrene Mllers Concert i Braunschweig; Tirsdag over Harzen og Halberstadt til Magdeburg, Onsdag Formiddag til Berlin, der vare vi til Fredag Morgen. Apropos om Sagen med Howitts skulde De dog tale med Bjelke etc., so fr De seer Mary.

Jette hilser; hun er meget opfyldt af og lnges efter at hre Ahasverus.

Lev vel lev vel. Edvard.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost