Dato: 3. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kapitain-Lieutenant

C. Wulff.

nstkommanderende

Korvetten Valkyrien

paa Vandet udenfor

Byen.

Kjbenhavn 3 Mai 1847.

Kjreste Ven!

Jeg spiser i Dag hos Din Sster, og i det jeg trder ind i Stuen, hvo sidder i Sophaen? - Henny! - Hvad! raaber jeg: Spgelse! Spgelse!" - jeg fler paa ham, jo, det er Menneskebarnet. Han er endnu i Land, gaaer ombord iaften og strax flyver jeg til Skriverbordet og lader Pennen lbe, for at sige Dig et venligt god Dag! jeg trykker Din Haand paa det kjrligste og beder Dig ikke glemme

Din broderlige Ven

H.C.Andersen

E.S.

Giv lille Henny Indlagte.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus