Dato: 2. november 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

35. Til E. Collin.

Kjbenhavn den 2den Nov. 1831.

Min inderlige kjre Eduard!

I Dag er det Deres Fdselsdag! jeg har tnkt saa meget derpaa, men jeg kan dog ikke gjre Dem nogen ret Glde, ihvor gjerne jeg vilde. Skrive Dem et Vers, er i Grunden Narrestreger, hvad skulde det kunde fornie Dem? Nei, jeg vil ligefrem sige Dem at jeg holder saa inderlig meget af Dem, maaskee mere end De troer; med min hele Sjl hnger jeg ved Dem, gid De ret kunde fle det! Gid De kunde have Fortrolighed til mig, broderlig Fortrolighed frygt ikke, jeg er aabenmundet, uden med mine egne Sager! Gid jeg ret kunde lade Dem lse i mit Hjerte, vinde Dem paa denne Dag ret for mig! Hvorofte har jeg ikke, siden De kom hjem, med det mest broderlige Sindelag vildet nrme mig Dem, men jeg veed ikke selv, naar De ikke gjr Begyndelsen kan jeg ikke, De har saaledes ikke sagt mig et Ord, om hvad jeg saa inderligt gjerne vilde have talt med Dem om, hvad jeg kun i et Brev har turde betroe Dem, af hvad der af Alt griber mest ind i mit Liv; eller br og kan vi ikke tale derom? De skrev engang, da jeg blev for fortrolig, at de Mennesker der vilde sige Du til Dem fik De en uforklarlig kold Flelse imod; De veed det var et Hjertes Udbrud af mig, et lnge nret nske, at jeg kom frem med det, kan dog ikke have gjort at De nu fler noget hos Dem, der gjr De ikke kan mde mig saaledes som jeg vilde? Siig mig det kun! Jeg har slet Intet i Verden mit Hjerte nu ret hfter sig til, selv Poesien er mig ikke saa kjr og hellig, for sin egen Skyld, den burde vre mig, De kan maaskee forsone mig noget med Verden, vr altid min Ven! fl hvor inderlig jeg holder af Dem! ingen kan denne Dag bede vor Herre varmere for Dem end jeg! Kunde jeg bare ret sige Dem Alt, Gud velsigne Dem kjre, kjre Collin

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter