Dato: 1. juli 1846
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

179. Fra Henriette og E. Collin.

Rungstedlund den 1ste juli 1846

Kjre Andersen. I Gaar modtog jeg fra Caroline Hanch flgende Linier –Turde jeg i min Moders Navn anmode Frue Collin om, naar De skriver til Andersen at mlde ham min elskede Sster Jettes Dd; ugjrne vilde vi at han af Fremmede skulde modtage en Efterretning som vist vil bedrve ham, han har mistet en trofast og mangeaarig Veninde som med Interesse og ssterlig Kjerlighed fulgte ham baade i gode og onde Dage.

Jeg har her opfyldt den stakkels bedrvede Ssters Begjring og deler hendes Troe at denne Efterretning vist vil bedrve Dem, Jette Hanch var vist Een af Deres virkelige Veninder og var det lnge fr man i Tydskland ahnede at der var en Andersen til. Lad mig snart hre lidt fra Dem, det er saa lnge siden og De veed vi vil Alle helst have lidt directe, om end Indholdet er for hele Familien naar kun Udskriften er til Deres hengivne

Jette Collin.

Jeg har kun at tilfie, kjre Ven, i strste Hast, at jeg netop igaar har fra Lorck modtaget frste Sending af Deres Levnetslb, som jeg nu skal gjennemlse. Ved min Hjemkomst har jeg hos mig forefundet vedlagte Brev; det er mig aldeles ubegribeligt, hvor det er kommet fra, og naar det er kommet.–Af Deres Manuscript har jeg kun lst Begyndelsen, der har rrt mig meget; dernst har jeg efterseet, hvad De siger om mig; jeg har intet imod det; paa Pennestrgene ved dette Sted, som ere halv rrte (fordi De er borte fra mig) halv arrige (fordi De er stolt), kan jeg tydelig see, at De har maattet bekjmpe Deres Lyst til at sige noget Pikant om mig, eller idetmindste Deres Frygt for at jeg skulde troe, at De holdt altfor meget af mig; men jeg synes, at De er kommet meget godt fra dette vanskelige Sted.–

Deres Ven

Edvard.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin