Dato: 2. juli 1830
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

15. Fra E. Collin.

Kjbenhavn d. 2. Julii 1830

Halvsvnig sidder jeg her og laver mig til at skrive Dem til, saa at jeg frygter for, at det vil blive et grumme kjedeligt Brev. De sprger mig om jeg synes De skal tage fat paa Romanen eller den paatnkte Poesiesamling; jeg vil raade til det Sidste, saavel med Hensyn til Oeconomien, som Tiden og den literaire re. Romanen antager jeg nemlig, at De maa betragte nu som et Arbeide, der ikke krver den bestemte gode Disposition, som De formodentlig nu er i, d. e. De har jo Planen frdig, og saa godt som hele Romanen i Hovedet; hvis De derfor til en Tid finder Dem vel oplagt til et andet Arbeide, da troer jeg at De br gribe Leiligheden. Desuden vilde De vist ikke kunne faae udrettet noget Vsenligt i Romanen ved Deres Hjemkomst, naar der med Alvor skal tnkes paa den academiske Afhandling; De seer, jeg snakker altid om denne; men jeg stter ogsaa srdeles megen Priis paa et godt Udfald af dette Foretagende.

De Digte, som De har tilstillet mig, har jeg idag strax vret med hos Heiberg; han har i nogen Tid vret syg, men er nu i Bedring; han fik ikke Tid at lse dem, mens jeg var der; han bad mig ret meget at hilse Dem.

Hvis De agter (og kan faae Tid dertil) at gire Excursioner i Omegnen, da gjr endelig frst og fremmest en til Hofmansgave; De veed ikke hvilke fortrffeige og elskvrdige Mennesker Beboerne ere. De kalder dem Bang i Deres sidste Brev til mig, men Familien hedder Hofman. Naar De kommer der, maa en af Deres frste Forretninger vre at bringe tusende Hilsener fra mig; jeg elsker det Sted, som om det var mit Hjem; og at dette kun kan vre for Beboernes Skyld, ikke for Egnens Skjnhed, vil De selv snart overbevise Dem om....

Paa Hjemveien tager De maaskee over Nrager. Ida Bang er endnu stedse syg.

Da Schillers Rvere blev sidst opfrt her, fik man et nyt Exempel paa Nielsens Naragtighed; han spilte nemlig Carl Moor; i et Vrelse (bestemmer Stykket) staaer Carl Moors Buste; og der havde Nielsen sat sin egen Buste, nylig forfrdiget af Simonsen; jeg veed ikke om De erindrer det kolosale Studehoved fra Udstillingen.

Fra Jette og Christian Wulff er for nylig kommet Brev fra Dresden; der agte de at opholde sig i lang Tid. Hvis De nsker det, skal jeg bede Frue Wulff at skrive til Chr. W., at han skal hre sig (saa smaat) for hos Tieck, om denne har faaet Fodreisen og hans Mening derom.

Nu lev vel, kjre Andersen.

Deres Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost