Dato: 20. maj 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Robert Prutz
Sprog: dansk.

(Udskrift:) Dem Dichter

Dr.

Prutz

in

Halle.

Kjbenhavn den 20 Mai 1845

Kjre Ven!

Hvad troer De om mig og min Ordholdenhed, i det De frst nu, nsten et heelt Aar efter mit Besg i Halle modtager de lovede Bger, dog eet Brev, med een af mine Venner har De nok modtaget og veed altsaa at De ret levende har vret i min Tanke, jeg sagde Dem da, hvad jeg maa her gjentage, at Boye var levende interesseret for Deres holbergske Foretagende og lovede mig at give Dem gode Notitser, samt en heel Deel Bemrkninger han havde gjort til Deres ellers, ham og os Alle saa interessante Afhandling over Holberg, dette har_ Boye bestandig lovet at sende mig, og jeg har holdt Bgerne tilbage at Alt kunde komme paa eengang; nu er det imidlertid blevet Foraar igjen og da han imorges, efter mit Besg hos ham, ikke endnu havde det Skrevne ved Haanden, har jeg besluttet forelbig at sende Dem hvad jeg har. De sagde at jeg kunde gjerne skrive dette mit Brev paa Dansk og da det falder mig lettest, saa har jeg gjort det.

Vinteren tilbringer jeg i Tyskland, jeg haaber da at vi mdes! Bring Deres Frue min hjertelige, rbdige Hilsen! Deres inderlig hengivne

H.C.Andersen

Min Adresse er

Til konferentsraad Collin i Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus