Dato: 9. februar 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

Kjb 9/2 30.

Kjre Hr: Bastholm.

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, jeg har lagt en Deel af det paa Hjertet, og fler mig meget smigret ved Deres gunstige Domme, at De har imod meget i Samlingen finder jeg naturlig, men jeg seer at De i det Hele taget er for mig, og det er noget. Naar jeg til Sommer kommer til Slagelse haaber jeg at kunne vise Dem noget af Romanen eller af et originalt Lystspil, som jeg da vil bede Dem at vre ret strng imod - lvrigt lader det til at mine Digte glre Lykke, isr, det dende Barn, Kunstnerlivet og Dykkerklokken. Af Naturskildringer i Eventyret udpeger jeg intet Enkelt, men vil bede Dem at lse det forfra til Side 113, det er kun 3 Blade. - De har formodentligt lst den lille Pjese af Prof: Hauck: "Den babyloniske Taarnbygning" jeg seer, at De har anmeldt den i Deres Avis. De veed da altsaa hvorledes han paa en ikke hjertelig Maade har angrebet mig, som ung Digter, for nu, at Enhver ikke skal tro han kan falde ind paa mig, har jeg i Flyveposten skrevet et lille Digt til Hauck, som vist kan lses med nogen Interesse i Deres Avis, da Lserne alt ere gjorte opmrksomme paa Sagen, og mit er det frste Gjensvar (Heibergs kommer snart) maaskee gjr De mig den Tjeneste at indrykke det ret snart, da jeg gjerne vil have det saa bekjendt som muelig, men det er naturlig, at jeg ikke gjerne seer at der indrykkes i Avisen at det er efter mit nske det kommer der, men da det er trykt i flyve Posten er det jo offentligt og for enhver Redacteur. Stykket staaer i Heibergs Flyvende Post No 17, udkommen Mandagen den 8 Februar; her sender jeg Dem en Afskrift deraf, dersom De ikke selv har Bladet. Det vil glde mig usigeligt om De vilde, ved Lejlighed bere mig med nogle Linier.

Deres af Hjertet

hengivne

Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus