Dato: 24. september 1828
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjre Frken Jette.

Den 24 September 1828.46

Forsmaae ikke disse to smaae purpurkldte Personer; vel er Snittet paa Kjolen meget slet, men tro mig, Kjrnen er bedre end Skallen, de kan maaskee saaledes vre et poetisk Billede paa mig selv. -

Jeg vilde saa gjerne idag skrive Dem et muntert Brev til, der ret kunde bringe Dem til at lee, men der kommer mig ingen flere Lystigheds-Lgtemnd i Sjlen, som jeg kan gjre Dem et passende Geburts-Dags Fyrvrkerie med; - Det er vistnok den sidste 24 September, jeg selv kan bringe Dem min hjertelige Lyknskning, Om 10 Dage prver jeg det store Terning-Spil,47 saa begynder en nye Act i mit Liv, hvor Scenen nppe tr blive i Danemark. - Det klinger lidt eventyrligt, men jeg er jo ogsaa en Eventyrier her i Livet. - Tak for hver en glad Time jeg ved Dem har nydt i Deres Forldres Huus; ene De har bragt mig til at glemme at jeg var en fremmed, fattig Stymper, og at Tiden kan tre paa Kjolen som Sorgen paa Hjertet. - Som et Beviis paa min Tillid til Dem, vil jeg betro Dem min Plan for Fremtiden, som Ingen, selv ikke Bagger veed. - Med Examen gaaer det galt48 og jeg veed hvad Verden vil sige. - Da holder jeg mig inde, fuldfrer min Fodreise49 - at sige, hvis jeg ikke, for at ligne Camens, sulter ihjel, - slger den til en Boghandler og seer derved at faae et Navn og en Smule Brd, kan jeg da ved lignende Smaae-Arbeider, slbe mig igjennem, saa deler jeg Tiden mellem disse og Studeringer, for nste Aar at gaae op til Examen, kan jeg ikke saa griber jeg til den Udvei, Schley50 vil aabne mig, og er dette kun et tomt Lfte saa - - saa har jeg gjort mit. Glem mig ikke; tro, at ingen holdt mere broderligt af Dem end jeg, og dmmer Nogen mig forhaard, som den der selv styrtede sin Lykke, saa vil De vist huske paa, at der er saa mange yddre og indre Omstndigheder der griber ind i Livet og danner det store Malerie. - Lev vel, Gud give Dem Sundhed og et glad Sind, og gid jeg paa en tilkommende 24 September med et gladere Hjerte kan hilse paa Dem.

Deres taknemlige Andersen. -

Tekst fra: H.C. Andersens Hus