Dato: 30. november 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Helsted
Sprog: dansk.

(Udskrift: )

Hr. Kongelig Kapelmusikus Helsted

anbefales!

Viingaardsstrdet, i den store Gaard

ligeover for Bageren; _

Kjtienhavn

(manu secunda:) Borggaard, Nrre Vold,

i den strste Gaard. Liers Gaard, verst oppe

Nys den 30 Nov 1843.

Kjre Helsted!

Det overraskede mig i hi Grad at see af Aviserne, som vi sidste Tirsdag fik herud, at en Komedie i det Grnne ei var bragt til Opfrelse, ja at den ikke en Gang var ansat til nstkommende Sndag! jeg kunde ikke forklare det, da baade Foersom og Phister maatte vre raske, som jeg sluttede af de Stykker Ugens Repertoire frembd. I tre Aar har jeg gaaet og ventet paa min Betaling for dette lille Arbeide, altid er det blevet lagt hen, nu var Phister villig, kun det manglede at faae en ny Vise til ham! - Min Idee, som jeg gav dem, syntes de at opfatte, Hartmann, som jeg ogsaa meddelede den fandt den hist musikalsk og sagde, at det var noget de let kunde gjre noget af. Jeg var altsaa fuldkommen rolig! - Jeg blev derfor meget kjed af det, kom i mit hslige mrke Lune over at see mit Arbeide igjen lagt til Side og mindst anede jeg Grunden fra Deres Side, - i Dag faaer jeg Brev / fra Konferentsraad Collin, der beklager at jeg ikke havde: "tilfulde aftalt" med dem, da Hr Phister nu var opsat paa jo fr jo hellere at spille Rollen! Kjre Ven! vi aftalte jo saa tydeligt, og De lovede mig oveni Kjbet at kom der noget i Veien, vilde De strax skrive mig til! - De har ikke gjort det! De har ikke vret mod mig, saaledes, som jeg ganske vist vilde have vret mod Dem under lignende Omstndigheder. Det er her om en Pengesum for mig at gjre en Sum jeg trnger til! nu er Stykket henlagt igjen til - Gud maa vide! - det Motiv jeg gav Dem, de Ord jeg underlagde Deres Phantasie, maatte De kunde besjle! - Med Deres Evner, med Deres unge Sind begriber jeg det ikke! og det smerter mig at see en Slags Ligegyldighed mod mig! Nu - tag fat! husk paa de kan ogsaa komme til at trnge til Poeten, hjlp nu mig denne I Gang! lad den vre Componeret til jeg indtrffer, det skeer Mandag eller Tirsdag og jeg kommer og trykker hjerteligt Deres Haand!

Fra Deres Broders tilkommende Svoger kan jeg hilse Dem, vi mdtes i Dag i Prst og taltes ved! - Hils dem Alle hjemme, Broder, Sstre, Moder og vr nu ikke - ja jeg vil ikke bruge Ordet!

men De har virkelig overrasket mig!

Deres Ven

H.C.Andersen.

Side 3

E . S .

Gjr mig den Tjeneste -! vil De ikke nok? Naar De i Dag vandrer forbi Porten til Hotel du Nord, siig da Portneren at jeg kommer paa Mandag-Aften forat mit Vrelse kan vre istand, samt at de

fra i Dag af ingen Breve sende ud til mig, da jeg nu er paa Hjemreisen! - Er De saa god?

Tekst fra: Solveig Brunholm