Dato: 7. april 1843
Fra: Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Tillad mig, kjre Hr. Andersen, at takke Dem med et Par Linier for den venlige Hilsen, De sendte mig i Jette Wulffs Brev, og som ret gldede mig. Deres venlige Flelse for mig er saa oprigtigt gjengldt af mig, og det har ret forniet mig at hre, at De har det godt og morer Dem i Paris, ja hvad der jo er endnu meget bedre, at De er tilfreds og forniet i Hjertet, og jeg nsker Dem ret at det nu maa blive saaledes for Dem sallnge, som muligt, helst ogsaa her i Danmark; De har dog saa trofaste og oprigtge Venner her. - Jeg har ret lngtes efter at see Deres kjre Datter, Agnete, bliver fremstillet; jeg har gldet mig dertil, men Opsttelsen - som jo er en Fandens Invention - har lnge gjort mig og mange Andre Tiden gruelig lang; dog troer jeg nu, at den snart skal gaae, ja den er nok endog bestemt til en vis Dato men som jeg ikke erindrer. Jeg er gruelig utaalmodig efter Dem thi De veed - dog nei - det veed De dog ikke - at jeg har en gammel Kjrlighed til Deres Datter, Agnete, hun har tiltalt mig ved sit smukke quindelige og hjertelige Vsen, med sin frie Naturlighed og meget mere, som tiltaler mig . Tilgiv mig kjre Hr Andersen at jeg saa oprigtig tilstaaer min Inclination for hende; men , hvad Hjertet er fuldt af, lber Munden over med. Det maa vre min Undskyldning. - Her i Byen har en nyeligt vret en stor Musikfest, som har gjort Epoque i det musikalske Liv i Kjbenhavn. Vore dygtige og almindeligt yndede Capelmester Glaeser,

har i onsdags faaet Haydens "Skabelsen" opfrt i Ridehuset; orchesteret, som var samlet fra alle Kanter, bestod af tre af fire hundrede Musici, og det gik ganske deiligt. Det var en Nydelse, som vi maa takke Glaeser for; og denne blev nste Aften i Theatret modtaget ved sin Indtrdelse med et tordnende. "Leve Glaeser" af hele Theatret. - Nu beder jeg Dem ikke at ansee det for Ubeskjedenhed af mig, at jeg har skrevet saaledes til Dem og troe kun at det er, fordi jeg ved at hre Deres venlgie hilsen til mig, matte tale lidt til Dem selv.

- Deres hengivne Henrik Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus