Dato: 2. oktober 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Andersen
Sprog: dansk.

Gode Madam Andersen.

Modtag et par Linier fra mig i strste Hast, thi den af mine Meddisciple som har dem med skal bort en halv Time; jeg havde saa meget at sige Dem men nu maa det alene indskrnke sig til, "at jeg af Rektoren med alle Lrernes Bifald er bleven flyttet op i verste Classe, har staaet mig godt til Examen og er saa sile glad, o Gud er god, kunne jeg kun fortiene det - Tnk Dem jeg har vundet Rektorens Yndest saaledes at han nsker mig i Huset til sig, om 3 Uger skal jeg derop og kommer han til Helsinger vil han at jeg skal flge med ham, jeg ordenlig lidt stolt over at han er bleven mig saa god, gid det kun ikke maa vre et Havblik fr Stormen, men Gud er mit Klippeland og mit Hierte mit Kompas saa lad det kun bruse om mig. - Jeg har vret i Fyhn hos min Moder og Guldbergs denne Sommer, o jeg glemmer aldrig de Dage - men jeg tr ikke fortlle, Tiden lber og Emil skal reise! Hele 4de har Ferie en 14 Dage for at hre Examen inde i Kibenhavn men jeg kan nu ikke komme thi jeg skulde have Stvler frst og jeg har ei vilde bede Collin om disse uden jeg stod / mig godt, og nu bliver det forsildig, jeg maa altsaa feriere her hiemme.

Vi har havd Comedie i Slagelse Niels Ebbesen (Eilertsen fra Kibenhavn var Grev Gert - De veed da han er styrtet om paa Nyborg Gade og dd) Svend Grathe - Juttha o hvor hun kunne brle, Criminalprocessen - lutter Tragedier, heldigst gik nok Julius von Saxen men Schillers Rvere som jeg saae var nok det bedste, Frans Moor var herlig det var ganske Winslv junior. Derimod skal Menneskehad og Anger samt Christian IVs Dom vret gaaet skrkkeligt . - Men see der er Pigen efter Brevet - nu da Farvel hils Deres Mand og Brn, Professor Rahbeks Collins, allesammen fra Deres

taknemlige

Andersen

i Hast

Slagelse den 2de Oct 25

Kongelig Skuespillerinde Madam Andersen

sterbrogade No 58

i Kibenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 48-50)