Dato: 1. oktober 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Andersen
Sprog: dansk.

Gode Madam Andersen

Da der just gives en saa god Leilighed for mig til at sende et Brev til Dem, er jeg saa dristig at benytte mig af den for at skrive nogle Linier, overbevist om at De ikke grder derfor, da jeg ikke forlanger noget Svar. Tonen i mit sidste Brev var nok lidt for mrk, saa De har taget mig det lidt ilde op, og jeg indseer ogsaa nok, hvor ubillig det er af mig at vre mismodig og meest at ville ytre det, Gud kan ikke forlade mig naar jeg kun ikke selv mig fra ham og endnu har jeg jo intet at Bebreide mig selv; Collin er ogsaa saa god, ja nsten alfor god mod mig, og jeg skal ogsaa gire mig Umage for at vre mere rolig da jeg saa bedre vil kunne komme frem, i det minste skal jeg for Familien skiule de smaa Udbrud af Smerte der mde mig. - De lever dog vel? og Deres Hr Mand og de Smaae? tnke endnu lille Waldemar paa der kleine Declamator? Nu i Henseende til Examen herude. Det bedste jeg kan melde Dem, er den Dom som Lrerne have indskrevet i Rektorens Bog om mig ved Skoleaarets Ende og som een af Lrerne har meddelt mi, her er den.

Hos Lreren i Historie og Geografi. Megetgodt for

Flid Hiemme og paa Skolen.

Hos Ham i Mathematik det samme.

Hos Overlreren, For Flid Hiemme Udmrketgodt?

For Skoleflid ligeledes.

Hos Den danske og Franske Lrer Udmrketgodt for begge Dele. Eenstemmigt gave de mig gode Evner, god Fremgang og en Udmrketgod Opfrsel for hele Aaret. / Resultatet af dette er at Lrerne dog ere ret tilfredse med mig, og det er den Straale af Trst som styrker mig naar Mismod og Mistillid til egen Kraft nedtrykker mig. Muligt at jeg seer Alt fra en for mrk Side, og derfor vil jeg strbe ved Flid at fierne de Gienstande som sarer mig og bede med vor udddelige Kingo til min og alles Fader.

"Giv du mig Mod og Kraft i Aand,

Jeg ei af Spindelvv snoer Band."

---

Idag fik jeg frst Udfaldet af Examen at hre, og tnk Dem til min store Forundring og Misfornielse, da er det noget jeg ikke er voxen for, jeg er bleven verst i Classen; nu maa jeg slutte da Tiden er kort, beholde Pladsen kan jeg ikke, dog vil jeg strbe hvad jeg kan og vise ved Charaktererne i nste Maaned at jeg dog gierne har villet. Mange Hilsener til alle i Deres Omgivning, glem ei Rahbeks og Colin.

Deres taknemlige

Andersen.

den 1 October 24.

[Udskrift:]

Kongelige Skuespillerinde Madam Andersen

stergade No 48 frste Sahl

i Kibenhavn

ved Godhed

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 43-45)