Dato: 16. januar 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Henr. Iversen
Sprog: dansk.

St: Hr. Bogtrykker Iversen Vestergade i Odense Hermed en Pakke mrket C. I. fra H. C. A. 1824.

Slagelse den 16 Januari 1824

Kire Hr Iversen

Det er nu snart et Aar siden jeg havde den Glde at skrive Dem til, Aarsagen at det har varet saalnge er at jeg havde ventet et par Linier fra Dem, dels at Tiden har vret mig saa knap da jeg nu er kommet op i en hiere Classe. Jeg stod mig ret godt til Examen, og Hr: Rektoren skrev flgende Anmrkning i min Charakteerbog som jeg troer vil glde Dem at lse.

Ved Skoleaarets Ende kan jeg ei undlade at tildele H C Andersen en velfortient Roes for den ufortrdne Flid han isr i aarets sidste halvdeel har viist for at forskaffe sig de til videre Fremgang ndvendige Forkundskaber, til Belnning derfor samt for end mere at opmuntre ham, er han optaget i Skolens nest verste Classe

Meisling.

___________

Jeg har ellers i denne Juul vret i Kibenhavn, og moret mig herlig, de mig mest kire Presenter jeg fik, var fra Hendes Kongelige Hihed Caroline, Valter Skots Wrker og fra hlenslger hans nye Digte. - Da jeg sidst skrev Dem til, talede jeg om nogle smaae Digte som jeg i den Tid jeg var i Kibenhavn havde skrevet; jeg har i Ferierne nu giennemlst dem og uddraget de bedste som jeg har lst for lenslger og flere Mnd som kan bedmme sligt, og de have sagt at jeg nok tr vove at byde Publicum dem, af den Aarsag sender jeg Dem Digtene om De vil lse dem igienem og [og] trykke dem, De kan (endogsaa, om ikke fr, saa naar de ere solgte) give mig for dem hvad De vil, efter at De har faaet deres Umage betalt, kun at De vil give mig 16 Exemplare som jeg vil forre til Venner, de vrige overlader jeg Dem; Nu lev vel! et gldeligt Nytaar nsker jeg Dem og Familie og haaber nu snart at hre nogle Linier fra Dem.

Deres taknemlige Andersen.

Min Adresse Til H. C. Andersen Deseppel i Slagelse lrde Skole logerer hos Frue Henneberg i Slagelse.

Kan eller vil De ikke selv trykke dem, maaske De da vil skaffe mig af med dem, som De saa nok skriver til mig om. -

Tekst fra: Ejnar Askgaard