Dato: 29. september 1842
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

rby den 29. September 1842.

Gode vn!

Fr ngra dagar sedan hade jag den fgnaden att emottaga Deras bref af den 9. dennes, tfljdt af "En Digters Bazar". Jag behfwer ej sga, att jag lade allt annat sido, fr att fretaga lsningen af denna interessanta skrift. Nu, sedan jag fullbordat densamma, skyndar jag att tacka den snillrike frfattaren fr allt det nje, han sknkt mig, och srdeles fr teckningarne af en Julafton i Rom, Carnevalen, Pegasus och Vetturin hstarne, En ros frn Homers Graf, Mina stflor, och en mngd andra, ty att upprkna alla de skna stllen af boken, som intagit mig, blefve fr widlyftigt. D jag velat lta andra med mig p frhand njuta af den vackra sknken (ty en fullstndig fversttning deraf p svenska lr vara under arbete, har jag fversatt ngra sm episoder, ssom "Julaftonen i Rom", "Rosen frn Homers Graf", "Ankomsten till Athen", "Carnevalen" m. fl., hvilka jag insndt till en tidning, der de blifvit med utmrkt bifall emottagna. Jag r frvissad, att samma bifall skall sknkas skriften, nr den i helhet utkommer hos oss i svensk fwersttning. Srskilt glder jag mig t varje ny litterr framgng, De rner, och frenar dertill mina hjertliga lycknskningar med Deras friga wnner. D jag nnu r Landtbo, har jag ej haft tillflle att i underdnighet fwerlemna det fr H. M. Konungen bestmda exemplar, hvilket (enligt Deras nskan) jag vill personligen frambra. Det har ock warit ndigt att jag frst tagit fullstndig knnedom af skriften, hvilket frst nu gt rum. Innan kort mnar jag inflytta till Stockholm, och jag skall d begagna frsta lgenhet, alt fullgra mitt uppdrag. Fr de wnliga helsningarne frn Oehlenschlger och Ingemann r jag hjertligen tacksam. Frn den frre har jag fwen haft bref, deri han underrttar mig, att hans sorgspel "Dina" skulle i denna mnad uppfras. Jag lngtar hgeligen, att snart ter f mina Kpenhamnska wnner. Deras "Bazar" har hos mig terwckt hgen att resa, och jag umgs med planer att ter beska Italien, - ja kanske en gng kasta en blick in i Orienten. Ngot mste jag ut frn wra klippor och skr. Antingen detta sker nsta r, eller sednare, hoppas jag d fwen hafva gldjen att trffa Dem och att mundtligen f betyga den hjertliga hgaktning, hvarmed jag tecknar Deres

tillgifne vn Bernh. v. Beskow.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (274)