Du har sgt p: +Henriette +Wulff

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 8. august 1842
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 93. Fra Henriette Wulff. Stormgaden d. 8d August 1842.

Tak kjre Andersen for Deres Brev, det gldede mig ret; thi en stille Roe og Tilfredshed lyste ud deraf, og det er maaske frste Gang jeg har modtaget et sligt Brev fra Dem; og hvor naturligt, at en venlig elskvrdig Omgivelse har den Indflydelse paa Dem, gid De ret lnge maatte blive i den, og have det godt; kom ikke til denne Bye, fr hjst ndvendigt, thi herer slet ikke godt at vre, i ingen Henseender! Nu tnker jeg De er paa Breitenburg,1261 eller trffer sammen med Kongen eet eller andet Sted, har vret i Hamburg, og snart fortller De mig noget om det Indtryk Ruinerne har gjordt paa Dem. - Deres Brev traf mig ikke paa Nyse, hvor jeg kun var 3 Uger, siden har jeg vret hos Sster Ida paa Frederiksborg Slot, og sidder nu atter her, men ventelig ikke for lang Tid, da vi vente kun paa et Brev fra Lissabon, for at begive os paa Vejen did. Meget, og meget Rart og Godt har vi hrt fra de portugisiske Brdre1262 gjennem Cadet-Skibets Officiere, og jeg troer meer og meer at faae Mod til at drage bort paa en lang Tid. Dog haaber jeg at see Dem min gode Andersen fr jeg forlader Danmark. Baronesse Stampe er nu kommet hjem,1263 de vare kun 2 Dage her i Byen, hun er bleven frygtelig mager og guul, og forekommer mig spndt og exalteret; Elise seer ogsaa daarlig ud, det kjre Barn. I de tre Uger jeg tilbragte paa Nyse var Baronen saa net og fornuftig, som jeg aldrig har seet ham, nst efter Henrik er han dog egentlig den fornuftigste i Familien.1264 Tak for hvad Venligt De siger i Deres Brev om Henrik; det glder mig dobbelt da jeg nok tr tilregne mig lidt den betydelige Forandring der er foregaaet med ham i de senere Aar. Det er en saa god og bjelig Natur, at den kun behver, kjrligen at ledes mod alt Smukt og Godt, for at det skal gaae over i ham. Det glder mig at De seer det,1265 og erkjender det, som hans egen Moder neppe gjr, men det er ogsaa temmelig naturligt - nur Geist kann Geist fassen! Om dette just ikke passer saa gandske, saa forstaaer De mig dog nok. - Hvad Kampen mellem Heiberg1266 og Folket angaaer, da finder jeg den et comisk Phnomen, jeg troer virkelig med Dagen - dersom jeg ellers vilde troe Noget med den , at Heiberg er gaaet fra sine Fire. Den stakkels Mand, mon ikke Varmen skulde have lidt Indflydelse. - I Eftermiddag har jeg en original tour for; frst til Heiberg's eller rettere da til Fruen; jeg har saa lnge lovet hende et portrait af Fader, at jeg dog vil holde det, han holdt jo virkelig saa meget af hende;1267 men dette er kun en ceremonie visit, saa tager jeg hen til Oehlenschlger, hvor vi ofte drikke Th om Aftenen, i hans landlige Eensomhed,1268 det er de to Antipoder. - Fra Adam Mller skal jeg hilse Dem, stakkels unge Mand, hans Dage ere talte,1269 thi lever han til Efteraaret er det allerede meget. Bissens1270 komme hjem allerede dette Efteraar, og Thorvalsen tnker

paa at gaae med Fregatten,1271 men om det bliver til meer end Tanke, veed man jo ikke. I Morgen kommer Koch fra sin Baderejse, han er Gudskelov fuldkommen rask. Af Nyt veed jeg Intet at fortlle Dem, jeg har vret meest paa Landet. Sster Ida hilser Dem paa det allervenligste; Chr: har sejlet en Maaned med Peter,1272 de have det bgge godt, Peter er isr i godt humeur, men han er jo ogsaa i sit Element. Chr sender sine kjrligste Hilsner, og Henrik, der er Dem varmt hengiven, ogsaa. - ? Har Nat og Morgen1273 saa meget interesseret Dem; da jeg i Fjor begyndte paa den, kunde jeg ikke komme til Ende med den, jeg finder den staaer saa langt under de Fleste andre af Bulvers Romaner. Det er sandt, lad mig dog sige Dem, at jeg har ret seet Deres Fde- i Aar, og fundet den meget dejlig, Svenborg, Taarsing ere dejlige, dog frem for Alt Brahe-Trolleborg; har De vret der? Hinsgalve med den lille Fne foran sig, er gandske allerkjreste. Jo det er rigtignok en dejlig , foruden dens vrige Fortjneste! Vous comprenez! Men nu Farvel kjre Andersen, tilgiv dette temmelig flaue Brev; men det er meent

saa godt, saa godt!! Gjengjeld det paa Deres sdvanlige delmodige Viis med et langt Moersomt! - Vr glad og troe mig Deres altid ssterlig hengivne Henriette Wulff. [Udskrift]

Til Hr. H: C: Andersen

Glorup pr. Nyborg.

fr:

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost