Dato: Januar 1872
Fra:   Til:

[Anbefaling til det Anckerske legat]

Mellem de af vore dramatiske Forfattere, der for det kjbenhavnske Folketheater paa Casino, har udviklet den strste Virksomhed og Viist et rigtigt Greb paa at give efter Stedets Krfter og Publicums Fordringer, er ungtelig Hr Erik Bgh, der desuden ved sit Smukke lyriske Talent har vakt Opmrksomhed. At for ham en Reise til Wien og Paris, hvor Folkecomedien og Skuespilllet staaer paa et hit Trin, vilde vre af gavnlig Indflydelse og bringe [overstr: ham] gode Frugter, er jeg forvisset om, og det skulde derfor glde mig om min Stemme for ham, i Samklang med et Par af vore erkjendte Forfattere, maate vre ham til Nytte.

Allerrbdigst.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Mikrofilm 43, 100)